Or­ga­ni­saa­tio

Tornion kaupungin ylin päättävä toimielin on kau­pun­gin­val­tuus­to. Kaupungin virasto-or­ga­ni­saa­tio­ta johtaa kau­pun­gin­joh­ta­ja.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Organisaatio

Tornion kaupungin virasto-or­ga­ni­saa­tio

Tornion kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta ja käyttää kaupungin päätösvaltaa sekä siirtää sitä hallintosäännön määräyksillä.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toi­minnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja kaupungin sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin virasto-organisaatiota.

Virasto-organisaation toimialat:

  • Kes­kus­hal­lin­to­pal­ve­lut
  • Si­vis­tys­pal­ve­lut
  • Tekniset palvelut