Ym­pä­ris­tö­ter­veys

Torniossa, Kemissä, Keminmaassa, Simossa ja Tervolassa ym­pä­ris­tö­ter­veys­val­von­nan tehtäviä hoitaa Meri-Lapin ym­pä­ris­tö­ter­veys­val­von­ta.

Etusivu » ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ » Ympäristö » Ympäristöterveys

Meri-Lapin ym­pä­ris­tö­ter­veys­val­von­ta

Ympäristöterveysvalvonnan tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvin toimenpitein. Terveellinen elinympäristö kuuluu kansalaisten perusoikeuksiin. Tornion, Kemin, Keminmaan, Simon ja Tervolan kuntien terveydensuojeluviranomaisena toimii Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto.

Ympäristöterveysvalvontaan sisältyy elintarvikkeet ja elintarvikehuoneistot, talous- ja uimavedet, asunnot ja yleiset tilat, yleiset alueet, leirintäalueet sekä tupakka- ja nikotiiniasiat.

Valvonnan lisäksi ympäristöterveysvalvonta käsittelee seuraavia lupa- ja ilmoitusasioita:

  • elin­tar­vi­ke­huo­neis­tot
  • ma­joi­tus­huo­neis­tot
  • koulut ja op­pi­lai­tok­set
  • päivä-, lasten- ja van­hain­ko­dit ja vastaavat
  • kau­neus­hoi­to­lat ja muut ihon käsittelyyn tarkoitetut huoneistot esimerkiksi tatuointi- ja so­la­rium­ti­lat
  • kuntosalit ja lii­kun­ta­ti­lat
  • talousvettä toimittavat laitokset
  • uimarannat, uimahallit ja kylpylät
  • lei­rin­tä­alu­eet
  • tupakka- ja ni­ko­tii­ni­val­mis­tei­den myynti

Ym­pä­ris­tö­ter­veys­val­von­nan yh­teys­tie­dot

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tornio.fi. Terveystarkastajien yhteinen sähköposti on terveystarkastajat@tornio.fi

Tornion toimipiste

Suensaarenkatu 4
95400 Tornio

Eija Jokinen
terveystarkastaja
p. 0400 363 790


Tarja Rosenqvist
terveystarkastaja
p. 0400 696 516

Kemin toimipiste


Valtakatu 26
94100 Kemi

Tarja Pesonen
johtava terveystarkastaja
p. 040 568 1694


Hanna Niemelä
terveystarkastaja
p. 040 827 7428


Anna-Kaisa Tornberg
terveystarkastaja
p. 0400 698 437

Chris Reiersen
vs. terveystarkastaja (3.6.-30.8.2024)
p. 040 556 9826

Keminmaan toimipiste

Kunnantie 3
94400 Keminmaa

Marja Inkilä
terveystarkastaja
p. 040 767 9276


Suvi Moisanen
terveystarkastaja
p. 040 637 3301

Terveysvalvonnan johtaja

Pipsa Maikkula
ympäristöpäällikkö
p. 040 755 5891