Näkymä Tornion kaupugin keskustaan korkealta ylhäältä kuvattuna

Palvelut työ­nan­ta­jal­le

Tornion kaupunki on mukana työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lus­sa. Kokeilun myötä käy­tet­tä­vis­sä asia­kas­vas­taa­va, joka auttaa tor­nio­lai­sia yrityksiä työn­te­ki­jöi­den löy­tä­mi­ses­sä.

Etusivu » TYÖ JA ELINKEINOT » Työllisyyspalvelut » Palvelut työnantajalle

Pit­kä­ai­kais­työ­tön, työllisty yhdistyksen tai yrityksen pal­ve­luk­seen kun­ta­li­säl­lä

Kuntalisän tarkoituksena on pidentää torniolaisten työllistettävien palkkatukijaksojen kestoa ja parantaa yritysten ja yhdistysten mahdollisuuksia työllistää työttömiä työnhakijoita. Kuntalisää maksetaan kahdeksan kuukauden ajalta.

Asia­kas­vas­taa­vam­me auttaa yrityksiä löytämään työn­te­ki­jöi­tä

Tornion kaupunki on mukana työllisyyden kuntakokeilussa. Kokeilun myötä Tornion kaupungilla on käytettävissä asiakasvastaava Aino Manninen, joka auttaa torniolaisia yrityksiä työntekijöiden löytämisessä ja työpaikkojen ilmoittamisessa TE-toimiston sivuilla. Aino tekee myös yrityskäyntejä ja palvelee niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi. Yrittäjät, ottakaa mieluusti yhteyttä!