Moot­to­ri­kelk­ka­rei­tit

Kelkkaile tur­val­li­ses­ti merkityillä reiteillä.

Moot­to­ri­kelk­ka­rei­tit

Torniossa on mahdollisuus kelkkailla talvisin merkityillä moottorikelkkareiteillä. Tornion kaupungin ylläpitämiä kelkkareittejä huoltaa Tornion koneyhtymä osuuskunta, yhteyshenkilö Hannu Mäkimaa p. 0407368275. Tietoa kelkkareittien sijainnista löytyy kelkkareitit.fi -sivustolta sekä Tornion moottorikelkkareitistö -kartasta.

Tur­val­li­suus

Ohjeita reitillä liikkumiseen:

  • moot­to­ri­kelk­kau­ra on merkitty maastoon punaisin puuristein
  • maas­to­lii­ken­ne­la­kia on nou­da­tet­ta­va, moot­to­ri­kelk­kai­lu ei kuulu jo­ka­mie­he­noi­keuk­siin. Moot­to­ri­kel­kal­la liikkuminen moot­to­ri­kelk­ka­reit­tien ul­ko­puo­lel­la ilman maa­no­mis­ta­jan lupaa kielletty
  • suurin sallittu ajonopeus on 60 km/h, muut no­peus­ra­joi­tuk­set on merkitty maastoon lii­ken­ne­mer­kein
  • varo vas­taan­tu­le­vaa liikennettä, käytä oikeaa kaistaa erityisesti mutkissa
  • pidä mukanasi tur­va­va­rus­tei­ta, va­ra­vaat­tei­ta ja evästä
  • vesistöjen ja teiden ylityksessä noudata äärimmäistä va­ro­vai­suut­ta.

Kun soitat hätäpuhelun 112 Suomi -sovelluksen kautta, Hätäkeskuslaitos saa automaattisesti sijaintitietosi. Sovellus on kehitetty yhteistyössä Hätäkeskuslaitoksen kanssa. Hätäkeskuslaitos suosittelee sovelluksen lataamista, jonka voit tehdä täällä.