Kau­pun­gi­nar­kis­to

Kau­pun­gi­nar­kis­to toimii Tornion kes­kusar­kis­to­na ja ohjaa kunnallista ar­kis­ton­muo­dos­tus­ta.

Kau­pun­gi­nar­kis­to

Kaupunginarkisto on Tornion kaupungin päätearkisto, jossa säilytetään pysyvästi ja pitkään säilytettäviä kaupungin asiakirjoja. Päätearkistossa on kolmen kunnan aineistot: Tornion kaupungin aineiston lisäksi 31.12.1972 päättyneiden Alatornion ja Karungin kuntien aineistot sekä 1.1.1973 aloittaneen uuden Tornion kaupungin aineistot.

Kau­pun­gi­nar­kis­ton tie­to­pal­ve­lu

Kaupunginarkisto vastaa arkistossa olevan aineiston tietopalvelusta. Tietopalveluun sisältyvät kaupungin eri toimialoille ja yksiköille tehtävät selvitykset ja virkatoiminnassa tarvittavien asiakirjojen toimittaminen sekä todistus- ja asiakirjajäljennökset.

Arkisto palvelee kuntalaisia, opiskelijoita, tutkijoita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita asiakkaita. Kaupunginarkiston julkista arkistoaineistoa on mahdollista saada nähtäväksi ja tutkittavaksi. Kaupunginarkiston ulkopuolelle lainaus tapahtuu ainoastaan Kansallisarkiston toimipisteiden kautta. Asiakirjojen tilaaminen ja käyttö on maksutonta. Asiakirjakopiosta veloitetaan maksu. Käynnistä on sovittava etukäteen arkistosihteerin kanssa.

Kaupunginarkisto laatii yksityishenkilöille oikeaksi todistettuja asiakirja- ja todistusjäljennöksiä virkakäyttöön. Jäljennöksen voi tilata arkistosihteeriltä tai tietopyyntö/asiakirjatilauslomakkeella Jäljennökset ovat pääsääntöisesti maksullisia ja niiden toimitusaika on maksimissaan kaksi viikkoa.

Näin teet tie­to­pyyn­nön/asia­kir­ja­ti­lauk­sen

Tietopyyntö tulee  aina yksilöidä eli kertoa mahdollisimman tarkasti, mitä asiakirjaa tai tietoa pyyntö koskee.

Kaupungin verkkosivuilla julkisesti saatavilla olevan tiedon lisäksi kaupungin toiminnan tuloksena syntyy paljon tietoa ja asiakirjoja, joista voit halutessasi tehdä tietopyynnön. Salassa pidettäviä tietoja koskeva tietopyyntö tulee aina tehdä tietopyyntölomakkeella, sitä ei saa lähettää sähköpostissa.

Tietopyynnön/asiakirjatilauksen tekemisessä voit ensisijaisesti hyödyntää kaupungin sähköistä tietopyyntölomaketta. Mikäli et halua käyttää sähköistä tietopyyntölomaketta, voit tulostaa lomakkeen tai pyytää lomakkeen kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä tai arkistosihteeriltä. Lomakkeen voit toimittaa joko asiakaspalvelupisteeseen tai lähettää osoitteeseen Tornion kaupunki/ Kirjaamo, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Lapin hyvinvointialue järjestää 1.1.2023 alkaen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut. Niihin kuuluvat myös esimerkiksi koulupsykologin ja koulukuraattorin arkistot. Ohjeet ja lomakkeet sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakas- ja potilastietoja koskeviin tietopyyntöihin löydät Lapin hyvinvointialueen sivuilta.