Kaupunginarkisto

Kaupunginarkisto on Tornion kaupungin päätearkisto, jossa säilytetään pysyvästi ja pitkään säilytettäviä kaupungin asiakirjoja. Päätearkistossa on kolmen kunnan aineistot: Tornion kaupungin aineiston lisäksi 31.12.1972 päättyneiden Alatornion ja Karungin kuntien aineistot sekä 1.1.1973 aloittaneen uuden Tornion kaupungin aineistot.

Kaupunginarkiston tietopalvelu

Kaupunginarkisto vastaa arkistossa olevan aineiston tietopalvelusta. Tietopalveluun sisältyvät kaupungin eri toimialoille ja yksiköille tehtävät selvitykset ja virkatoiminnassa tarvittavien asiakirjojen toimittaminen sekä todistus- ja asiakirjajäljennökset.

Arkisto palvelee kuntalaisia, opiskelijoita, tutkijoita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita asiakkaita. Kaupunginarkiston julkista arkistoaineistoa on mahdollista saada nähtäväksi ja tutkittavaksi. Kaupunginarkiston ulkopuolelle lainaus tapahtuu ainoastaan Kansallisarkiston toimipisteiden kautta. Asiakirjojen tilaaminen ja käyttö on maksutonta. Asiakirjakopiosta veloitetaan maksu. Käynnistä on sovittava etukäteen arkistosihteerin kanssa.

Kaupunginarkisto laatii yksityishenkilöille oikeaksi todistettuja asiakirja- ja todistusjäljennöksiä virkakäyttöön. Jäljennöksen voi tilata arkistosihteeriltä. Salassa pidettäviä tietoja, esimerkiksi lastensuojelu- ja elatustukiasioita ja muita arkaluonteisia asioita koskeva tietopyyntö tulee tehdä kirjallisesti, sitä ei saa lähettää sähköpostissa. Jäljennökset ovat pääsääntöisesti maksullisia ja niiden toimitusaika on maksimissaan kaksi viikkoa.

Sivun alkuun