Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupa tarvitaan

 • rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai työllä voi ilmeisesti olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen.

Rakennuslupaa varten tarvitaan seuraavat asiakirjat:

 1. rakennuslupahakemus
 2. pääpiirustukset
 3. selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta
 4. selvitys naapureille ilmoittamisesta
 5. rakennushankeilmoitus
 6. iIlmoitus pääsuunnittelijasta
 7. rakennustöiden vastaavien työnjohtajien hakemukset
 8. energiatodistus ja -selvitys (tarvittaessa)
 9. selvitys maapohjan kantavuudesta
 10. liittymishakemus + sopimus vesijohto- ja viemäriverkkoon liittymisestä + asemapiirros + johtokartta (tarvittaessa)
 11. suunnittelutarve-/poikkeamispäätös asemakaava-alueen ulkopuolella uusille rakennuspaikoille (haja-asutusalue).
Sivun alkuun