Kokoelmat

Museo tallentaa toi­mia­lu­een­sa kulttuuria ja historiaa.

Tor­nion­laak­son museon kokoelmat

Tornionlaakson museon kokoelmapalvelut ovat suljettu 1.7.–31.8.2024 (vko 27–35).

Museo tallentaa toimialueensa kulttuuria ja historiaa, harjoittaa tutkimus-, opetus- ja julkaisutoimintaa sekä antaa asiantuntija-apua museoalan kysymyksissä.

Museon kokoelmat muodostuvat esineistä, valokuvista, painotuotteista, av-aineistosta, kotiseutuarkistosta sekä kulttuuriympäristötiedosta. Kokoelmat karttuvat vuosittain pääasiassa lahjoituksin. Tornionlaakson museo on mukana museoiden valtakunnallisessa tallennus- ja kokoelmayhteistyössä (TAKO). Museon tallennustehtävänä on yksilö, yhteisö ja julkinen elämä – Valtioiden rajat ylittävä vuorovaikutus ja kontaktit.

Lahjoitusten vastaanottamisesta päättää museo omien kokoelmaperiaatteidensa mukaisesti. Lahjoituksista tehdään allekirjoitettu luovutussopimus.

Museon kokoelmia ja käsikirjastoa voi tulla tutkimaan maksutta. Tutkimusajankohta tulee sopia etukäteen. Aineistoja ei lainata museon ulkopuolelle.

Valokuvakokoelman kuvista on mahdollista tilata digitaalisia jäljenteitä, joista peritään Museoviraston hinnaston mukainen maksu.

Neuvonta museoalan kysymyksissä on maksutonta.

Vuoden 2021 Ny­ky­do­ku­men­toin­ti­te­ko – kun­nia­mai­nin­ta kaikille suo­ma­lai­sil­le ko­ro­na­pan­de­mian tal­len­nuk­seen osal­lis­tu­neil­le museoille

Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKOn Nykydokumentointiteko -tunnustuspalkinto on myönnetty UPM Kaipolan tehdasyhteisölle. Kunniamaininnan hankkeistaan saivat Suomen kansallismuseo sekä suomalaisten museoiden yhteinen koronatallennus:

”Kevään 2020 historiallisissa poikkeusoloissa suuri joukko museoita tarttui toimeen: museoammattilaiset tunnistivat heti tarpeen tallentaa kokoelmiin koko maailmaa järisyttäneen pandemian suomalaisia ilmiöitä eri puolilla maata.

Kuten palkintoehdotuksen laatinut Hotelli- ja ravintolamuseo toteaa, museot ryhtyivät viipymättä tallennustyöhön siitä huolimatta, että sama epätietoisuus, epävarmuus ja pelko koskivat museoammattilaisia siinä missä muitakin kansalaisia. Tallennustyötä tehtiin innovatiivisesti, koronaturvallisesti ja vaivoja säästelemättä kaikenkokoisissa museoissa. Museoiden onnistunut, yhteinen ponnistus poikkeusoloissa rohkaisee museoita reagoimaan nopeasti ja luottamaan yhteistyön voimaan.”

Tornionlaakson museon koronapandemian tallennustyössä on painotettu erityisesti rajan sulkemisen vaikutusten dokumentointia.

Kunniamaininta koronapandemian tallennukseen osallistuneille museoille
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tornionlaakson museo – Tornedalens museum on osa Tornion kaupungin organisaatiota. Tornionlaakson museo kerää henkilötietoja sekä kokoelmatyön yhteydessä että erilaisten viranomaistehtävien suorittamista varten.

Tornionlaakson museon tietosuojaseloste on osa Tornion kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen asiakasrekisteriä ja se löytyy täältä.