Tupakkalain valvonta

Tu­pak­ka­tuot­tei­den, tupakan vas­tik­kei­den, tu­pa­koin­ti­vä­li­nei­den, säh­kö­sa­vuk­kei­den ja ni­ko­tii­ni­nes­tei­den myynti alle 18-vuotiaalle on kielletty.

Tupakkalain valvonta

Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista, edistetään niiden käytön lopettamista ja suojellaan väestöä tupakansavulle altistumiselta.

Tupakkatuotteita saa myydä tai muutoin luovuttaa vain terveystarkastajan myöntämän vähittäismyyntiluvan perusteella. Tupakkatuotteiden myyjän on voitava jatkuvasti valvoa ostotilannetta. Vähittäismyyntilupa voidaan myöntää määräajaksi, jos toiminta on määräaikaista. Määräaikainen lupa voidaan myöntää enintään vuodeksi.

Terveystarkastaja myöntää kirjallisesta hakemuksesta myyntipaikkakohtaisen vähittäismyyntiluvan elinkeinotoiminnassa tapahtuvaan tupakkatuotteiden myyntiin, jos hakija on esittänyt hyväksyttävän tupakkatuotteiden myynnin omavalvontasuunnitelman ja säännökset täyttävän selvityksen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden sijoittelusta tupakkatuotteiden myyntipisteessä ja osoittaa kykenevänsä vastaamaan valvontajärjestelyjen riittävyydestä. Liikennevälineessä tapahtuvaan tupakkatuotteiden myyntiin luvan myöntää luvanhakijan kotikunta. Vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava luvan myöntäneelle lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksista ja myynnin lopettamisesta.

Myyntipisteessä tulee olla asiakkaiden nähtävillä vähittäismyyntilupa sekä ilmoitus, joka kertoo myynnin ikärajoista (tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myynti alle 18-vuotiaalle on kielletty).

Tupakan vastikkeita, tupakointivälineitä ja sähkösavukkeita ei saa elinkeinotoiminnassa myydä tai muutoin luovuttaa alle 18-vuotiaalle.