Vireillä olevat kaavat

Tältä sivulta löydät kaikki Tornion kaupungin vireillä olevat asema- ja ranta-asemakaavat sekä yleiskaavahankkeet.

Nähtävillä olevista kaavahankkeista voi jättää virallisen mielipiteen tai muistutuksen nähtävilläoloaikana sähköpostitse kirjaamo@tornio.fi tai postitse Tornion kaupunki, Kaupunginkanslian kirjaamo, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Nähtävillä olevat kaavat

Kaava-alue sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä Tornion kaupunkikeskustan itäpuolella, valta-tien 29 (Perämerentie) pohjoispuolella. Tästä voit katsoa asemakaava-alueen sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Lounais-Lappi 22.2.2024
Nähtävillä: 22.2.2024 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.2.2024 MRL 63 §

Röyttän merituulivoimapuiston alue rajautuu lännestä Suomen ja Ruotsin väliseen rajaan ja Tornion laivaväylään, pohjoisessa Röyttänniemen asemakaavoitettuun teollisuusalueeseen ja idässä Kuusiluodon ja Kukkokarin väliseen merialueeseen.

Katso lisätietoja hankkeesta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Lounias-Lappi ja Lapin kansa 15.2.2024
Nähtävillä: 15.2.2024 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63 §
Program för deltagande och bedömning

Yleisötilaisuus
Hankkeessa järjestetään yleisötilaisuus 29.2.2024 klo 17-19 Aineen taidemuseolla. Kahvitus klo 16.30 alkaen. Tilaisuuteen on myös etäosallistumismahdollisuus.

29.2.2024 Teams-linkki yleisötilaisuuteen

Karhakkamaan tuulivoimapuiston alue, joka rajautuu pohjoisessa Ylitornion kunnanrajaan ja lounaassa Kitkiäisvaaran tuulivoimapuistoon. Tästä voit katsoa sijainnin opaskartalta.

Katso lisätietoja hankkeesta. 

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Lapin kansa 05.08.2020
Nähtävillä: 05.08.2020 alkaen MRL62§
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma 05.08.2020 MRL63§

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/tornion-karhakkamaan-tuulivoimapuisto-ja-400-kilovoltin-voimajohto-tornio-tervola-rovaniemi (linkki vie ympäristöhallinnon sivulle). Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ELY-keskukselle.

Yleisötilaisuus
Hankkeessa järjestetään 18.08.2020 klo 18.00-20.00
Tornion kaupungin ja Lapin ELY-keskuksen yhteinen yleisötilaisuus, jossa esitellään Karhakkamaan hankkeen yhteinen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA). Karungin koululla Jokivarrentie 2369, Tornio

18.08.2020 yleisötilaisuus (pidetty)

Valmisteluvaihe
Nähtävillä 23.1.2024 alkaen MRA 30 §
Kaavaselostus 15.12.2023
Kaavaluonnos VE1 7.12.2023
Kaavaluonnos VE2 7.12.2023
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
OAS palaute, mielipiteet Suomesta
OAS palaute, mielipiteet Ruotsista
Vastineet lausuntoihin
Luonto- ja linnustoselvitys
HIA-selvitys
Arkeologinen inventointiraportti
Näkemäalueanalyysi ja havainnekuvasovitteet
Melu- ja varjostusmallinnusraportti

YVA-aineisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 11.12.2023
Liite1 Vaikutuskohteen herkkyyden/arvon ja muutoksen suurusluokan määrittämisessä käytetyt kriteerit
Liite2 OAS/YVA-suunnitelmasta saadun palautteen huomioiminen jatkosuunnittelussa
Liite3 Asukaskyselyn yhteenveto
Liite4 Luonto- ja linnustoselvitys
Liite5 Arkeologinen inventointiraportti
Liite6 Melu- ja varjostusmallinnusraportti
Liite7 Näkemäalueanalyysi ja havainnekuvasovitteet
Liite8 HIA-selvitys
Liite9 Koontikartat
Ilmoitus lehdessä: Lapin kansa 23.1.2024, Kotikulmilta 24.1.2024 ja Haparandabladet 23.1.2024

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksessa YVA-menettelyn sijaan. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on osa kaavan valmisteluaineistoa. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen aineisto löytyy lisäksi Ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi/yleiskaavoitus-karhakkamaantuulivoimaYVA

Yleisötilaisuus
Hankkeessa järjestetään yleisötilaisuus 21.2.2024 klo 17-19 Karungin koululla Jokivarrentie 2369, Tornio (tilaisuuteen on myös etäosallistumismahdollisuus.) sekä Ruotsissa 22.2.2024 klo 18 alkaen (Ruotsin aikaa) Gamla skolan, Risudden, osoite: Risudden 134, 957 95 Hedenäset.
21.2.2024 klo 17-19 Teams-linkki yleisötilaisuuteen

22.2.2024 klo 18-20 (Ruotsin aikaa) Teams-linkki yleisötilaisuuteen

Aineisto ruotsiksi (Material på svenska)
Planbeskrivning
Generalplanförslag alternativ VE1
Generalplanförslag alternativ VE2
Svar på yttranden
PDB respons, synpunkter från Finland
Program för deltagande och bedömning 
Miljökonsekvensbeskrivning

Asemakaavat

Kaupunginosa 11. Miukki, korttelin 21 tontteja 1 ja 2. Tästä voit katsoa kuvan asemakaavamuutosalueesta ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 13.12.2023
Nähtävillä: 13.12.2023 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.12.2023 MRL 63 §

Kaupunginosa 22. Kiviranta, kortteli 6. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 20.09.2023
Nähtävillä: 20.09.2023 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.09.2023 MRL 63 §

Luonnosvaihe
Nähtävillä 13.12.2023 alkaen 30 päivän ajan MRA 30 §
Asemakaavaluonnos 01.12.2023
Asemakaavaluonnoksen selostus 04.12.2023
Ilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 13.12.2023

Kaupunginosa 1. Suensaari, korttelit 14(osa) ja 17 sekä niihin liittyvä virkistys-, viher-, vesi- ja katualue. Tästä voit katsoa kuvan asemakaavamuutosalueesta ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 04.01.2023
Ollut nähtävillä: 04.01.2023 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.11.2022 MRL 63 §

Luonnosvaihe
Nähtävillä 01.11.2023 alkaen 30 päivän ajan MRA 30 §
Asemakaavaluonnos 27.10.2023
Asemakaavaluonnoksen selostus 27.10.2023
Ilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 01.11.2023

 

Kaupunginosa 21. Pirkkiö, eteläosan asemakaavoittamaton alue, kortteli 169 sekä Preekinpuisto. Tästä voit katsoa asemakaavan ja asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 12.04.2023
Nähtävillä: 12.04.2023 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.04.2023 MRL 63 §

Kaupunginosa 19. Hellälä, kortteli 4002. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 28.09.2022
Ollut nähtävillä: 28.09.2022 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.08.2022 MRL 63 §

Luonnosvaihe
Nähtävillä: 22.3.2023 alkaen 30 päivän ajan MRA 30 §
Asemakaavaluonnos 23.02.2023
Asemakaavaluonnoksen selostus 23.02.2023
Ilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 22.03.2023

Kaupunginosa 17. Röyttä, kortteli 3 ja tontti 2. Tästä voit katsoa kuvan asemakaavamuutosalueesta ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 04.01.2023
Nähtävillä: 04.01.2023 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 07.12.2022 MRL 63 §

Kaupunginosa 23. Kirkonmäki, kortteli 28 sekä siihen liittyvää urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 21.09.2022
Nähtävillä: 21.09.2022 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 05.09.2022 MRL 63 §

Kaupunginosa 22. Kiviranta, korttelit 179, 180 ja 181 sekä niihin liittyvät katu- puisto ja liikennealueet. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: lehdessä 20.3.2002
Nähtävillä: 22.3.2003 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.3.2002 MRL 63 §

Luonnosvaihe
Nähtävillä: 12.9.2003 alkaen 14 päivän ajan MRA 30 §
Asemakaavaluonnos 
Asemakaavamerkintöjä ja määräyksiä
Ilmoituskirje osallisille: 12.9.2003
Ilmoitus lehdessä 11.9.2003

Kaupunginosa 1.Suensaari, kortteli 12 (osa), Hallituskatu 11. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: 03.06.2016
Nähtävillä: 08.06.2016 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.05.2016 MRL 63 §

Luonnosvaihe
Nähtävillä: 08.06.2016 alkaen 14 päivän ajan MRA 30 §
Asemakaavaluonnos 07062016
Asemakaavaluonnoksen selostus
Ilmoitus lehdessä: 03.06.2016

Ehdotusvaihe
Teknisten palvelujen lautakunta: 28.9.2016 176 §
Kaupunginhallitus/ nähtäville: 3.10.2016 225 §
Virallisesti nähtävillä: 19.10.2016 alkaen 30 päivän ajan MRA 27 §
Asemakaavaehdotus 21.09.2016
Asemakaavaehdotuksen selostus 21.09.2016
Ilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 19.10.2016

Kaupunginosa 4. Suensaari, korttelit 15 ja 16 sekä niihin liittyvät katu- ja torialueet. Kaupunginosa 6.Suensaari, Puutarhakadun osa. Tästä voit katsoa  asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Lounais-Lappi 27.3.2014
Nähtävillä: 27.3.2014 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.3.2014 MRL 63 §

Kaupunginosa 9. Suensaari, kortteli 8 (osa) sekä siihen liittyvä virkistysalue. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 28.11.2018
Nähtävillä: 28.11.2018 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.11.2018 MRL 63 §

Kaupunginosa 12. Palosaari, kortteli 56 (osa). Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe 
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 4.11.2015
Nähtävillä: 4.11.2015 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2015 MRL 63 §

Kaupunginosa 8. Suensaari, kortteli 1 (osa). Tästä voit katsoa asemakaavan alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 4.11.2015
Nähtävillä: 4.11.2015 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.10.2015 MRL 63 §

Kaupunginosa 23. Kirkonmäki, korttelit 10, 11 ja 13 sekä niihin liittyvät virkistys- ja katualueet. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Lounais-Lappi 22.12.2014
Nähtävillä: 22.12.2014 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.12.2014 MRL 63 §

Kaupunginosa 12. Palosaari, korttelit 61 ja 62 sekä niihin liittyvät puisto- ja liikennealueet. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 6.6.2013
Nähtävillä: 6.6.2013 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.5.2013 MRL 63 §

Kaupunginosa 22. Kiviranta, korttelit. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: lehdessä 23.1.2003
Nähtävillä: 23.1.2003 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.1.2003 MRL 63 §

Kaupunginosa 22. Kiviranta, korttelit. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: lehdessä 23.1.2003
Nähtävillä: 23.1.2003 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.1.2003 MRL 63 §

Maarekisterikylä 418 Laivaniemi, Kyläjoen koulun ympäristö, uusi asemakaava-alue. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: lehdessä 1.4.2004
Nähtävillä: 5.4.2004 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.4.2004 MRL 63 §

 

Kaupunginosa 8.Suensaari (Juhannussaari), kortteli 7, tontti 2 sekä siihen liittyvä leikkikenttäalue. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Torniolainen 1.6.2006
Nähtävillä: 5.6.2006 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.6.2006 MRL 63 §

Yleiskaavat

Tornion yleiskaava 2040 käsittää Tornion kaupungin alueen, joka lännestä rajautuu valtakunnanrajaan (Ruotsi), pohjoisesta Ylitornion kuntaan, idästä Tervolan, Kemin ja Keminmaan kuntiin ja etelästä Perämereen.

Katso lisätietoja yleiskaavan päivittämisestä.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 28.06.2023
Nähtävillä 28.06.2023 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 02.06.2023 MRL 63 §

Vinsanmaan tuulivoimapuiston alue Tornion länsiosassa, Vinsanmaan alueella. Hanke sijoittuu Arpelan kylän koillispuolelle, Sattajärven lounaispuolelle ja Korpijärven pohjoispuolelle. Tästä voit katsoa sijainnin opaskartalta.

Katso lisätietoja hankkeesta. 

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilla 9.11.2022
Nähtävillä: 09.11.2022 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 09.11.2022 MRL 63 §

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta https://www.ymparisto.fi/kuorinkivinsanmaantuulivoimahankeYVA  (linkki vie ympäristöhallinnon sivulle). Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ELY-keskukselle.

Yleisötilaisuus
Hankkeessa järjestetään 22.11.2022 klo 18.00–20.00 Tornion kaupungin, Tervolan kunnan ja Lapin ELY-keskuksen yhteinen yleisötilaisuus, jossa esitellään Kuorinki-Vinsanmaan hankkeen yhteinen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA). Tervolan kunnantalolla Keskustie 81,

22.11.2022 yleisötilaisuus (pidetty) Muistio

Valkiavaaran tuulivoimapuiston alue, joka sijaitsee 45 kilometriä Tornion keskustasta koilliseen ja 15 kilometriä Tervolan keskustasta pohjoiseen. Hanke rajautuu kaakosta Tervolan kunnanrajaan. Tästä voit katsoa sijainnin opaskartalta.

Katso lisätietoja hankkeesta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 9.3.2022
Nähtävillä: 14.3.2022 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.02.2022 MRL 63 §

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/ValkiavaarantuulivoimahankeYVA (linkki vie ympäristöhallinnon sivulle). Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ELY-keskukselle.

Yleisötilaisuus:
Hankkeessa pidetään torstaina 24.03.2022 klo 18 – 20 yleisötilaisuusjossa esitellään OAS:t ja YVA-ohjelma, Tervolan kunnantalon valtuustosalissa (Keskustie 81). Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai etänä.

Linkki yleisötilaisuuteen: (Kokous pidetty)
Tervolassa 24.03.2022 pidetyn yleisötilaisuuden YVA-menettelyn ja tuulivoimaosayleiskaavan muistio.

Martimon tuulivoimapuiston alue Tornion kaupungin pohjoisosassa Martimon alueella. Hankealue sijoittuu Korttovaaran, Kaisavaaran, Sorvasvaaran sekä kaupungin pohjoisrajan väliselle alueelle. Tästä voit katsoa sijainnin opaskartalta.

Katso lisätietoja hankkeesta. 

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilla
Nähtävillä: 23.05.2022 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.05.2022 tarkistettu 19.05.2022
MRL 63 §
Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma 23.05.2022 tarkistettu 19.05.2022

Yleisötilaisuus
Martimon tuulivoimahankkeen yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 8.6.2022 klo 18-20 kaupungintalon valtuustosalissa (9. kerros). Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Teams-kokouslinkki (kokous pidetty) Muistio

Sivun alkuun