Vireillä olevat kaavat

Tältä sivulta löydät kaikki Tornion kaupungin vireillä olevat asema- ja ranta-asemakaavat sekä yleiskaavahankkeet.

Nähtävillä olevista kaavahankkeista voi jättää virallisen mielipiteen tai muistutuksen nähtävilläoloaikana sähköpostitse kirjaamo@tornio.fi tai postitse Tornion kaupunki, Kaupunginkanslian kirjaamo, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Nähtävillä olevat kaavat

Kaupunginosa 1. Suensaari, korttelit 14(osa) ja 17 sekä niihin liittyvä virkistys-, viher-, vesi- ja katualue. Tästä voit katsoa kuvan asemakaavamuutosalueesta ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 04.01.2023
Ollut nähtävillä: 04.01.2023 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.11.2022 MRL 63 §

Luonnosvaihe

Nähtävillä 01.11.2023 alkaen 30 päivän ajan MRA 30 §
Asemakaavaluonnos 27.10.2023
Asemakaavaluonnoksen selostus 27.10.2023
Ilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 01.11.2023

 

Asemakaavat

Kaupunginosa 22. Kiviranta, kortteli 6. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 20.09.2023
Nähtävillä: 20.09.2023 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.09.2023 MRL 63 §

Kaupunginosa 21. Pirkkiö, eteläosan asemakaavoittamaton alue, kortteli 169 sekä Preekinpuisto. Tästä voit katsoa asemakaavan ja asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 12.04.2023
Nähtävillä: 12.04.2023 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.04.2023 MRL 63 §

Kaupunginosa 19. Hellälä, kortteli 4002. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 28.09.2022
Ollut nähtävillä: 28.09.2022 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.08.2022 MRL 63 §

Luonnosvaihe
Nähtävillä: 22.3.2023 alkaen 30 päivän ajan MRA 30 §
Asemakaavaluonnos 23.02.2023
Asemakaavaluonnoksen selostus 23.02.2023
Ilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 22.03.2023

Kaupunginosa 17. Röyttä, kortteli 3 ja tontti 2. Tästä voit katsoa kuvan asemakaavamuutosalueesta ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 04.01.2023
Nähtävillä: 04.01.2023 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 07.12.2022 MRL 63 §

Kaupunginosa 23. Kirkonmäki, kortteli 28 sekä siihen liittyvää urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 21.09.2022
Nähtävillä: 21.09.2022 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 05.09.2022 MRL 63 §

Kaupunginosa 22. Kiviranta, korttelit 179, 180 ja 181 sekä niihin liittyvät katu- puisto ja liikennealueet. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: lehdessä 20.3.2002
Nähtävillä: 22.3.2003 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.3.2002 MRL 63 §

Luonnosvaihe
Nähtävillä: 12.9.2003 alkaen 14 päivän ajan MRA 30 §
Asemakaavaluonnos 
Asemakaavamerkintöjä ja määräyksiä
Ilmoituskirje osallisille: 12.9.2003
Ilmoitus lehdessä 11.9.2003

Kaupunginosa 1.Suensaari, kortteli 12 (osa), Hallituskatu 11. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: 03.06.2016
Nähtävillä: 08.06.2016 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.05.2016 MRL 63 §

Luonnosvaihe
Nähtävillä: 08.06.2016 alkaen 14 päivän ajan MRA 30 §
Asemakaavaluonnos 07062016
Asemakaavaluonnoksen selostus
Ilmoitus lehdessä: 03.06.2016

Ehdotusvaihe
Teknisten palvelujen lautakunta: 28.9.2016 176 §
Kaupunginhallitus/ nähtäville: 3.10.2016 225 §
Virallisesti nähtävillä: 19.10.2016 alkaen 30 päivän ajan MRA 27 §
Asemakaavaehdotus 21.09.2016
Asemakaavaehdotuksen selostus 21.09.2016
Ilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 19.10.2016

Kaupunginosa 4. Suensaari, korttelit 15 ja 16 sekä niihin liittyvät katu- ja torialueet. Kaupunginosa 6.Suensaari, Puutarhakadun osa. Tästä voit katsoa  asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Lounais-Lappi 27.3.2014
Nähtävillä: 27.3.2014 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.3.2014 MRL 63 §

Kaupunginosa 9. Suensaari, kortteli 8 (osa) sekä siihen liittyvä virkistysalue. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 28.11.2018
Nähtävillä: 28.11.2018 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.11.2018 MRL 63 §

Kaupunginosa 12. Palosaari, kortteli 56 (osa). Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe 
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 4.11.2015
Nähtävillä: 4.11.2015 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2015 MRL 63 §

Kaupunginosa 8. Suensaari, kortteli 1 (osa). Tästä voit katsoa asemakaavan alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 4.11.2015
Nähtävillä: 4.11.2015 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.10.2015 MRL 63 §

Kaupunginosa 23. Kirkonmäki, korttelit 10, 11 ja 13 sekä niihin liittyvät virkistys- ja katualueet. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Lounais-Lappi 22.12.2014
Nähtävillä: 22.12.2014 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.12.2014 MRL 63 §

Kaupunginosa 12. Palosaari, korttelit 61 ja 62 sekä niihin liittyvät puisto- ja liikennealueet. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 6.6.2013
Nähtävillä: 6.6.2013 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.5.2013 MRL 63 §

Kaupunginosa 22. Kiviranta, korttelit. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: lehdessä 23.1.2003
Nähtävillä: 23.1.2003 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.1.2003 MRL 63 §

Kaupunginosa 22. Kiviranta, korttelit. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: lehdessä 23.1.2003
Nähtävillä: 23.1.2003 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.1.2003 MRL 63 §

Maarekisterikylä 418 Laivaniemi, Kyläjoen koulun ympäristö, uusi asemakaava-alue. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: lehdessä 1.4.2004
Nähtävillä: 5.4.2004 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.4.2004 MRL 63 §

 

Kaupunginosa 8.Suensaari (Juhannussaari), kortteli 7, tontti 2 sekä siihen liittyvä leikkikenttäalue. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Torniolainen 1.6.2006
Nähtävillä: 5.6.2006 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.6.2006 MRL 63 §

Yleiskaavat

Tornion yleiskaava 2040 käsittää Tornion kaupungin alueen, joka lännestä rajautuu valtakunnanrajaan (Ruotsi), pohjoisesta Ylitornion kuntaan, idästä Tervolan, Kemin ja Keminmaan kuntiin ja etelästä Perämereen.

Katso lisätietoja yleiskaavan päivittämisestä.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 28.06.2023
Nähtävillä 28.06.2023 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 02.06.2023 MRL 63 §

Karhakkamaan tuulivoimapuiston alue, joka rajautuu pohjoisessa Ylitornion kunnanrajaan ja lounaassa Kitkiäisvaaran tuulivoimapuistoon. Tästä voit katsoa sijainnin opaskartalta.

Katso lisätietoja hankkeesta. 

 Aloitusvaihe

Vireilletuloilmoitus lehdessä: Lapin kansa 05.08.2020
Nähtävillä: 05.08.2020 alkaen MRL62§
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma 05.08.2020 MRL63§

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/tornion-karhakkamaan-tuulivoimapuisto-ja-400-kilovoltin-voimajohto-tornio-tervola-rovaniemi (linkki vie ympäristöhallinnon sivulle). Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ELY-keskukselle.

Yleisötilaisuus

Hankkeessa järjestetään 18.08.2020 klo 18.00-20.00

Tornion kaupungin ja Lapin ELY-keskuksen yhteinen yleisötilaisuus, jossa esitellään Karhakkamaan hankkeen yhteinen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA). Karungin koululla Jokivarrentie 2369, Tornio

18.08.2020 yleisötilaisuus (pidetty)

 

Vinsanmaan tuulivoimapuiston alue Tornion länsiosassa, Vinsanmaan alueella. Hanke sijoittuu Arpelan kylän koillispuolelle, Sattajärven lounaispuolelle ja Korpijärven pohjoispuolelle. Tästä voit katsoa sijainnin opaskartalta.

Katso lisätietoja hankkeesta. 

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilla 9.11.2022
Nähtävillä: 09.11.2022 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 09.11.2022 MRL 63 §

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta https://www.ymparisto.fi/kuorinkivinsanmaantuulivoimahankeYVA  (linkki vie ympäristöhallinnon sivulle). Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ELY-keskukselle.

Yleisötilaisuus
Hankkeessa järjestetään 22.11.2022 klo 18.00–20.00 Tornion kaupungin, Tervolan kunnan ja Lapin ELY-keskuksen yhteinen yleisötilaisuus, jossa esitellään Kuorinki-Vinsanmaan hankkeen yhteinen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA). Tervolan kunnantalolla Keskustie 81,

22.11.2022 yleisötilaisuus (pidetty) Muistio

Valkiavaaran tuulivoimapuiston alue, joka sijaitsee 45 kilometriä Tornion keskustasta koilliseen ja 15 kilometriä Tervolan keskustasta pohjoiseen. Hanke rajautuu kaakosta Tervolan kunnanrajaan. Tästä voit katsoa sijainnin opaskartalta.

Katso lisätietoja hankkeesta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 9.3.2022
Nähtävillä: 14.3.2022 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.02.2022 MRL 63 §

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/ValkiavaarantuulivoimahankeYVA (linkki vie ympäristöhallinnon sivulle). Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ELY-keskukselle.

Yleisötilaisuus:
Hankkeessa pidetään torstaina 24.03.2022 klo 18 – 20 yleisötilaisuusjossa esitellään OAS:t ja YVA-ohjelma, Tervolan kunnantalon valtuustosalissa (Keskustie 81). Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai etänä.

Linkki yleisötilaisuuteen: (Kokous pidetty)
Tervolassa 24.03.2022 pidetyn yleisötilaisuuden YVA-menettelyn ja tuulivoimaosayleiskaavan muistio.

Martimon tuulivoimapuiston alue Tornion kaupungin pohjoisosassa Martimon alueella. Hankealue sijoittuu Korttovaaran, Kaisavaaran, Sorvasvaaran sekä kaupungin pohjoisrajan väliselle alueelle. Tästä voit katsoa sijainnin opaskartalta.

Katso lisätietoja hankkeesta. 

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilla
Nähtävillä: 23.05.2022 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.05.2022 tarkistettu 19.05.2022
MRL 63 §
Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma 23.05.2022 tarkistettu 19.05.2022

Yleisötilaisuus
Martimon tuulivoimahankkeen yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 8.6.2022 klo 18-20 kaupungintalon valtuustosalissa (9. kerros). Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Teams-kokouslinkki (kokous pidetty) Muistio

Sivun alkuun