Kaavatori

Tornion kaupungin vireillä olevat asema- ja ranta-asemakaavat sekä yleis­kaa­va­hank­keet.

Vireillä olevat kaavat

Tältä sivulta löydät kaikki Tornion kaupungin vireillä olevat asema- ja ranta-asemakaavat sekä yleiskaavahankkeet.

Nähtävillä olevista kaavahankkeista voi jättää virallisen mielipiteen tai muistutuksen nähtävilläoloaikana sähköpostitse kirjaamo@tornio.fi tai postitse Tornion kaupunki, Kaupunginkanslian kirjaamo, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Nähtävillä olevat kaavat

851 X117 SUENSAARI, Uusi tulli (Ehdotusvaihe)

Kaupunginosa 1. Suensaari, korttelit 14(osa) ja 17 sekä niihin liittyvä virkistys-, viher-, vesi- ja katualue. Tästä voit katsoa kuvan asemakaavamuutosalueesta ja sijainnin opaskartalta.

Valmisteluvaihe
Nähtävillä 01.11.2023 alkaen 30 päivän ajan MRA 30 §
Asemakaavaluonnos 27.10.2023
Asemakaavaluonnoksen selostus 27.10.2023
Ilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 01.11.2023

 • Eh­do­tus­vai­he
 • Teknisten palvelujen lautakunta: 24.04.2024 85 §
  Kau­pun­gin­hal­li­tus / nähtäville: 06.05.2024 143 §
  Vi­ral­li­ses­ti nähtävillä 16.05.2024 alkaen 30 päivän ajan MRA 27 §
  Ase­ma­kaa­vaeh­do­tus 17.04.2024
  Ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­sen selostus 18.04.2024
  Ilmoitus lehdessä: Lounais-Lappi 16.05.2024

Asemakaavat

851 X211 PIRKKIÖ, Kromilaakso II vaihe (Valmisteluvaihe)

Kaupunginosa 21. Pirkkiö, eteläosan asemakaavoittamaton alue, kortteli 169 sekä Preekinpuisto. Tästä voit katsoa asemakaavan ja asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 12.04.2023
Nähtävillä: 12.04.2023 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.04.2023 MRL 63 §

Valmisteluvaihe

Nähtävillä 18.04.2024 alkaen 30 päivän ajan MRA 30 §

Asemakaavaluonnos VE1 12.04.2024

Asemakaavaluonnos VE2 12.04.2024

Asemakaavaluonnoksen selostus 12.04.2024

Ilmoitus lehdessä: Lounais-Lappi 18.04.2024

851 X194002 HELLÄLÄ, Toranda (Ehdotusvaihe)

Kaupunginosa 19. Hellälä, kortteli 4002. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Ehdotusvaihe
Teknisten palvelujen lautakunta: 27.03.2024 31 §
Kaupunginhallitus / nähtäville: 02.04.2024 71 §
Virallisesti nähtävillä 11.04.2024 alkaen 30 päivän ajan MRA 27 §
Asemakaavaehdotus 01.12.2023
Asemakaavaehdotuksen selostus 01.12.2023
Ilmoitus lehdessä: Lounais-Lappi 11.04.2024

851 X1510 TORPPI, Verkkotehtaanpuisto (aloitus- ja valmisteluvaihe)

Kaupunginosa 15. Torppi, korttelin 10 puistoalue. Tästä voit katsoa kuvan asemakaavamuutosalueesta ja sijainnin opaskartalta.

851 X1121 MIUKKI, Miukinranta (Valmisteluvaihe)

Kaupunginosa 11. Miukki, korttelin 21 tontteja 1 ja 2. Tästä voit katsoa kuvan asemakaavamuutosalueesta ja sijainnin opaskartalta.

Valmisteluvaihe
Nähtävillä 28.03.2024 alkaen 30 päivän ajan MRA 30 §
Asemakaavaluonnos 16.03.2024
Asemakaavaluonnoksen selostus 16.03.2024
Ilmoitus lehdessä: Lounais-Lappi 27.03.2024

851 X2262 KIVIRANTA, Opistontie eteläinen (Ehdotusvaihe)

Kaupunginosa 22. Kiviranta, kortteli 6. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 20.09.2023
Nähtävillä: 20.09.2023 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.09.2023 MRL 63 §

Valmisteluvaihe
Nähtävillä 13.12.2023 alkaen 30 päivän ajan MRA 30 §
Asemakaavaluonnos 01.12.2023
Asemakaavaluonnoksen selostus 04.12.2023
Ilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 13.12.2023

Ehdotusvaihe
Teknisten palvelujen lautakunta: 14.02.2024 31 §
Kaupunginhallitus / nähtäville: 04.03.2024 71 §
Virallisesti nähtävillä 14.03.2024 alkaen 30 päivän ajan MRA 27 §
Asemakaavaehdotus 05.02.2024
Asemakaavaehdotuksen selostus 05.02.2024
Ilmoitus lehdessä: Lounais-Lappi 14.03.2024

851 KYLÄJOKI-LAIVAJÄRVI (Aloitusvaihe)

Kaava-alue sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä Tornion kaupunkikeskustan itäpuolella, valta-tien 29 (Perämerentie) pohjoispuolella. Tästä voit katsoa asemakaava-alueen sijainnin opaskartalta.

851 X1732 RÖYTTÄ, Outokumpu (Aloitusvaihe)

Kaupunginosa 17. Röyttä, kortteli 3 ja tontti 2. Tästä voit katsoa kuvan asemakaavamuutosalueesta ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 04.01.2023
Nähtävillä: 04.01.2023 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 07.12.2022 MRL 63 §

851 X2328 NÄÄTSAARI, Näätsaaren koulualue (Aloitusvaihe)

Kaupunginosa 23. Kirkonmäki, kortteli 28 sekä siihen liittyvää urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 21.09.2022
Nähtävillä: 21.09.2022 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 05.09.2022 MRL 63 §

851 X221 KIVIRANTA, Kaakkoiskulma (Valmisteluvaihe)

Kaupunginosa 22. Kiviranta, korttelit 179, 180 ja 181 sekä niihin liittyvät katu- puisto ja liikennealueet. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: lehdessä 20.3.2002
Nähtävillä: 22.3.2003 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.3.2002 MRL 63 §

Valmisteluvaihe
Nähtävillä: 12.9.2003 alkaen 14 päivän ajan MRA 30 §
Asemakaavaluonnos 
Asemakaavamerkintöjä ja määräyksiä
Ilmoituskirje osallisille: 12.9.2003
Ilmoitus lehdessä 11.9.2003

851 X11210 SUENSAARI, Hallituskatu 11 (Ehdotusvaihe)

Kaupunginosa 1.Suensaari, kortteli 12 (osa), Hallituskatu 11. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Valmisteluvaihe
Nähtävillä: 08.06.2016 alkaen 14 päivän ajan MRA 30 §
Asemakaavaluonnos 07.06.2016
Asemakaavaluonnoksen selostus Ilmoitus lehdessä: 03.06.2016

Ehdotusvaihe
Teknisten palvelujen lautakunta: 28.9.2016 176 §
Kaupunginhallitus/ nähtäville: 3.10.2016 225 §
Virallisesti nähtävillä: 19.10.2016 alkaen 30 päivän ajan MRA 27 §
Asemakaavaehdotus 21.09.2016
Asemakaavaehdotuksen selostus 21.09.2016
Ilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 19.10.2016

851 X4 SUENSAARI, ent. linja-autoasema (Aloitusvaihe)

Kaupunginosa 4. Suensaari, korttelit 15 ja 16 sekä niihin liittyvät katu- ja torialueet. Kaupunginosa 6.Suensaari, Puutarhakadun osa. Tästä voit katsoa  asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Lounais-Lappi 27.3.2014
Nähtävillä: 27.3.2014 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.3.2014 MRL 63 §

851 X98 SUENSAARI, Lappari2018 (Aloitusvaihe)

Kaupunginosa 9. Suensaari, kortteli 8 (osa) sekä siihen liittyvä virkistysalue. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 28.11.2018
Nähtävillä: 28.11.2018 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.11.2018 MRL 63 §

851 X1256 PALOSAARI, Thurevikin pappila (Aloitusvaihe)

Kaupunginosa 12. Palosaari, kortteli 56 (osa). Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe 
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 4.11.2015
Nähtävillä: 4.11.2015 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2015 MRL 63 §

851 X81 SUENSAARI, Lappia 2 (Aloitusvaihe)

Kaupunginosa 8. Suensaari, kortteli 1 (osa). Tästä voit katsoa asemakaavan alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 4.11.2015
Nähtävillä: 4.11.2015 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.10.2015 MRL 63 §

851 X23 KIRKONMÄKI, Lepolantie (Aloitusvaihe)

Kaupunginosa 23. Kirkonmäki, korttelit 10, 11 ja 13 sekä niihin liittyvät virkistys- ja katualueet. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Lounais-Lappi 22.12.2014
Nähtävillä: 22.12.2014 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.12.2014 MRL 63 §

851 X12 PALOSAARI, Thurevikinkatu (Aloitusvaihe)

Kaupunginosa 12. Palosaari, korttelit 61 ja 62 sekä niihin liittyvät puisto- ja liikennealueet. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 6.6.2013
Nähtävillä: 6.6.2013 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.5.2013 MRL 63 §

851 X222 KIVIRANTA, Metsolan alue (Aloitusvaihe)

Kaupunginosa 22. Kiviranta, korttelit. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: lehdessä 23.1.2003
Nähtävillä: 23.1.2003 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.1.2003 MRL 63 §

851 X22 KIVIRANTA, Opistonmäki-Kuljunkorva (Aloitusvaihe)

Kaupunginosa 22. Kiviranta, korttelit. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: lehdessä 23.1.2003
Nähtävillä: 23.1.2003 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.1.2003 MRL 63 §

851 X418 KYLÄJOKI (Aloitusvaihe)

Maarekisterikylä 418 Laivaniemi, Kyläjoen koulun ympäristö, uusi asemakaava-alue. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: lehdessä 1.4.2004
Nähtävillä: 5.4.2004 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.4.2004 MRL 63 §

851 X8 SUENSAARI, Leinikinkatu 3 (Aloitusvaihe)

Kaupunginosa 8.Suensaari (Juhannussaari), kortteli 7, tontti 2 sekä siihen liittyvä leikkikenttäalue. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Torniolainen 1.6.2006
Nähtävillä: 5.6.2006 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.6.2006 MRL 63 §

Yleiskaavat

Tornion yleiskaava 2040 (Aloitusvaihe)

Tornion yleiskaava 2040 käsittää Tornion kaupungin alueen, joka lännestä rajautuu valtakunnanrajaan (Ruotsi), pohjoisesta Ylitornion kuntaan, idästä Tervolan, Kemin ja Keminmaan kuntiin ja etelästä Perämereen.

Katso lisätietoja yleiskaavan päivittämisestä.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 28.06.2023
Nähtävillä 28.06.2023 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 02.06.2023 MRL 63 §

851 Röyttän merituulivoimahanke (Aloitusvaihe)

Röyttän merituulivoimapuiston alue rajautuu lännestä Suomen ja Ruotsin väliseen rajaan ja Tornion laivaväylään, pohjoisessa Röyttänniemen asemakaavoitettuun teollisuusalueeseen ja idässä Kuusiluodon ja Kukkokarin väliseen merialueeseen.

Katso lisätietoja hankkeesta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Lounias-Lappi ja Lapin kansa 15.2.2024
Nähtävillä: 15.2.2024 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63 §
Program för deltagande och bedömning

Yleisötilaisuus
Hankkeessa järjestetään yleisötilaisuus 29.2.2024 klo 17-19 Aineen taidemuseolla. Kahvitus klo 16.30 alkaen. Tilaisuuteen on myös etäosallistumismahdollisuus.

851 Karhakkamaan tuulivoimahanke (Valmisteluvaihe)

Karhakkamaan tuulivoimapuiston alue, joka rajautuu pohjoisessa Ylitornion kunnanrajaan ja lounaassa Kitkiäisvaaran tuulivoimapuistoon. Tästä voit katsoa sijainnin opaskartalta.

Katso lisätietoja hankkeesta. 

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Lapin kansa 05.08.2020
Nähtävillä: 05.08.2020 alkaen MRL62§
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma 05.08.2020 MRL63§

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/tornion-karhakkamaan-tuulivoimapuisto-ja-400-kilovoltin-voimajohto-tornio-tervola-rovaniemi (linkki vie ympäristöhallinnon sivulle). Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ELY-keskukselle.

Yleisötilaisuus
Hankkeessa järjestetään 18.08.2020 klo 18.00-20.00
Tornion kaupungin ja Lapin ELY-keskuksen yhteinen yleisötilaisuus, jossa esitellään Karhakkamaan hankkeen yhteinen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA). Karungin koululla Jokivarrentie 2369, Tornio

18.08.2020 yleisötilaisuus (pidetty)

Valmisteluvaihe
Nähtävillä 23.1.2024 alkaen MRA 30 §
Kaavaselostus 15.12.2023
Kaavaluonnos VE1 7.12.2023
Kaavaluonnos VE2 7.12.2023
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
OAS palaute, mielipiteet Suomesta
OAS palaute, mielipiteet Ruotsista
Vastineet lausuntoihin
Luonto- ja linnustoselvitys
HIA-selvitys
Arkeologinen inventointiraportti
Näkemäalueanalyysi ja havainnekuvasovitteet
Melu- ja varjostusmallinnusraportti

YVA-aineisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 11.12.2023
Liite1 Vaikutuskohteen herkkyyden/arvon ja muutoksen suurusluokan määrittämisessä käytetyt kriteerit
Liite2 OAS/YVA-suunnitelmasta saadun palautteen huomioiminen jatkosuunnittelussa
Liite3 Asukaskyselyn yhteenveto
Liite4 Luonto- ja linnustoselvitys
Liite5 Arkeologinen inventointiraportti
Liite6 Melu- ja varjostusmallinnusraportti
Liite7 Näkemäalueanalyysi ja havainnekuvasovitteet
Liite8 HIA-selvitys
Liite9 Koontikartat
Ilmoitus lehdessä: Lapin kansa 23.1.2024, Kotikulmilta 24.1.2024 ja Haparandabladet 23.1.2024

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksessa YVA-menettelyn sijaan. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on osa kaavan valmisteluaineistoa. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen aineisto löytyy lisäksi Ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi/yleiskaavoitus-karhakkamaantuulivoimaYVA

Yleisötilaisuus
Hankkeessa järjestetään yleisötilaisuus 21.2.2024 klo 17-19 Karungin koululla Jokivarrentie 2369, Tornio (tilaisuuteen on myös etäosallistumismahdollisuus.) sekä Ruotsissa 22.2.2024 klo 18 alkaen (Ruotsin aikaa) Gamla skolan, Risudden, osoite: Risudden 134, 957 95 Hedenäset.
21.2.2024 klo 17-19 Tilaisuuden esitysmateriaali.

22.2.2024 klo 18-20 (Ruotsin aikaa)

Aineisto ruotsiksi (Material på svenska)
Planbeskrivning
Generalplanförslag alternativ VE1
Generalplanförslag alternativ VE2
Svar på yttranden
PDB respons, synpunkter från Finland
Program för deltagande och bedömning 
Miljökonsekvensbeskrivning

851 Vinsanmaan tuulivoimahanke (Aloitusvaihe)

Vinsanmaan tuulivoimapuiston alue Tornion länsiosassa, Vinsanmaan alueella. Hanke sijoittuu Arpelan kylän koillispuolelle, Sattajärven lounaispuolelle ja Korpijärven pohjoispuolelle. Tästä voit katsoa sijainnin opaskartalta.

Katso lisätietoja hankkeesta. 

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilla 9.11.2022
Nähtävillä: 09.11.2022 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 09.11.2022 MRL 63 §

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta https://www.ymparisto.fi/kuorinkivinsanmaantuulivoimahankeYVA  (linkki vie ympäristöhallinnon sivulle). Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ELY-keskukselle.

Yleisötilaisuus
Hankkeessa järjestetään 22.11.2022 klo 18.00–20.00 Tornion kaupungin, Tervolan kunnan ja Lapin ELY-keskuksen yhteinen yleisötilaisuus, jossa esitellään Kuorinki-Vinsanmaan hankkeen yhteinen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA). Tervolan kunnantalolla Keskustie 81,

22.11.2022 yleisötilaisuus (pidetty) Muistio

851 Valkiavaara tuulivoimahanke (Aloitusvaihe)

Valkiavaaran tuulivoimapuiston alue, joka sijaitsee 45 kilometriä Tornion keskustasta koilliseen ja 15 kilometriä Tervolan keskustasta pohjoiseen. Hanke rajautuu kaakosta Tervolan kunnanrajaan. Tästä voit katsoa sijainnin opaskartalta.

Katso lisätietoja hankkeesta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 9.3.2022
Nähtävillä: 14.3.2022 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.02.2022 MRL 63 §

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/ValkiavaarantuulivoimahankeYVA (linkki vie ympäristöhallinnon sivulle). Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ELY-keskukselle.

Yleisötilaisuus:
Hankkeessa pidetään torstaina 24.03.2022 klo 18 – 20 yleisötilaisuusjossa esitellään OAS:t ja YVA-ohjelma, Tervolan kunnantalon valtuustosalissa (Keskustie 81). Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai etänä.

Linkki yleisötilaisuuteen: (Kokous pidetty)
Tervolassa 24.03.2022 pidetyn yleisötilaisuuden YVA-menettelyn ja tuulivoimaosayleiskaavan muistio.

851 Martimon tuulivoimahanke (Aloitusvaihe)

Martimon tuulivoimapuiston alue Tornion kaupungin pohjoisosassa Martimon alueella. Hankealue sijoittuu Korttovaaran, Kaisavaaran, Sorvasvaaran sekä kaupungin pohjoisrajan väliselle alueelle. Tästä voit katsoa sijainnin opaskartalta.

Katso lisätietoja hankkeesta. 

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilla
Nähtävillä: 23.05.2022 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.05.2022 tarkistettu 19.05.2022
MRL 63 §
Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma 23.05.2022 tarkistettu 19.05.2022

Yleisötilaisuus
Martimon tuulivoimahankkeen yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 8.6.2022 klo 18-20 kaupungintalon valtuustosalissa (9. kerros). Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Teams-kokouslinkki (kokous pidetty) Muistio