Saa­vu­tet­ta­vuus

Tornion kaupunki pyrkii takaamaan verk­ko­si­vus­to­jen­sa saa­vu­tet­ta­vuu­den di­gi­taa­lis­ten palvelujen tar­joa­mi­ses­ta annetun lain ja EU:n saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vin mukaisesti. Tämä saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te koskee www.tornio.fi-verk­ko­si­vus­toa.

Saa­vu­tet­ta­vuus

Tornion kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.tornio.fi ja on laadittu 21.09.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. Digipalvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saa­vu­tet­ta­va sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Sivustolla olevien valokuvien ja muun ei-tekstuaalisen (esimerkiksi ääni- ja videotallenteet) sisällön tekstivastikkeet ovat puutteellisia. Tornion kaupunki pyrkii korjaamaan puutteet ei-tekstuaalisten sisältöjen tekstivastikkeiden osalta sitä mukaa kuin sivustolla tällaisia uusia sisältöjä julkaistaan.

Tornion kaupugin verkkosivustolla on myös sisältöä, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin:

  • käyttäjien tai muiden ul­ko­puo­lis­ten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole pal­ve­lun­tar­joa­jan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia
  • karttoja, joita ei ole tarkoitettu na­vi­goin­ti­käyt­töön (esim. sää- tai maas­to­kart­to­ja)
  • toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.

Palaute

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Voit täyttää verkkolomakkeen.

Val­von­ta­vi­ran­omai­nen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Val­von­ta­vi­ran­omai­sen yh­teys­tie­dot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero, vaihde 0295 016 000