Kylät ja kaupunginosat Torniossa

Torniossa on kaksikymmentä kaupunginosaa ja kylää, joissa on yhteensä noin 22 000 asukasta. Keskeisellä kaupunkialueella asuu noin 16 000 asukasta ja maaseudulla asukkaita on noin 6 000.

Torniolaisia kyliä ja kaupunginosia ovat Suensaari, Alaraumo, Alavojakkala, Arpela, Kaakamo, Kantojärvi, Kiviranta, Könölä, Laivajärvi, Laivaniemi, Liakka, Pirkkiö, Pudas, Ruottala, Yliraumo, Ylivojakkala, Aapajoki, Karunki, Korpikylä ja Kukkola.

Torniossa on aktiivista kylätoimintaa ja kyläyhdistyksiä eri puolilla kaupunkia. Kyläyhdistysten toiminta on asukkaiden omaehtoista toimintaa oman kylän hyväksi. Aktiiviset kyläyhteisöt järjestävät monenlaista toimintaa ympäri vuoden. Torniolaisista kylätoimintaa harjoittavista tahoista laajempaa tunnustusta ovat viime vuosina saaneet esimerkiksi Vojakkala (Vuoden nuorisoseura Suomessa 2011), Kantojärvi (Lappilainen vuoden kylä 2011) ja Kaakamo (Lappilainen vuoden kylä 2016).

Torniolaisten kyläyhdistysten toimintaa sovitetaan yhteen Tornion kylien neuvostossa, jossa on kylien lisäksi edustettuna Tornion kaupunki.

Tornion kaupunki on myös Lappilaiset kylät ry:n jäsen ja osallistuu aktiivisesti kahden Leader-toimintaryhmän toimintaan (Outokaira Tuottamhan ry., Oulun seudun Leader ja Perämeren rannikon kala-leader).

Tornion kaupunki tukee ja avustaa paikallista kylätoimintaa sekä myöntää tilapäisrahoitusta kylien hankkeiden mahdollistamiseksi. Kaupungin tavoitteena on tukea ja vahvistaa asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä kylien ja kaupunginosien elinvoimaisuutta ja edistää Tornion kaupungin ja torniolaisten kylien ja kaupunginosien välistä vuorovaikutusta.

Sivun alkuun