Erityisvarhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatuksen tarkoituksena on turvata lapselle mahdollisuus sosiaaliseen osallistumiseen ikäistensä lasten kanssa.

Erityisvarhaiskasvatusta voi tarvita esimerkiksi lapsi, joka fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä vuoksi tarvitsee erityistä hoitoa ja tukea, jonka kehityksestä vanhemmat tai päivähoidon henkilökunta ovat huolissaan, jolla on puheenkehityksen viivästymää, joka tarvitsee tukea oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ennen koulunkäynnin aloittamista, jolla on sosiaalisia vaikeuksia tai jonka kehityksessä ilmenee kuntoutuksen tarve.

Tornion varhaiskasvatuksessa toimii neljä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa sekä puheterapeutti.

Jaana Lento vastaa Kivirannan ja Isopalon päiväkodista, Näätsaaren ja Kivirannan esikoulusta sekä Kivirannan alueen perhepäivähoidosta. Eveliina Ponkala vastaa Putaan vuoropäiväkodista, Kallioputaan päiväkodista, Hannulan ja Kokkokankaan esikoulusta, yksityisistä päiväkodeista (Pilke, Touhula) sekä Putaan alueen perhepäivähoidosta. Sari Räisänen vastaa Pirkkiön, Kokkokankaan, Karungin ja Arpelan päiväkodista, sekä Pirkkiön, Arpelan ja Karungin esikoulusta ja Pirkkiön alueen perhepäivähoidosta. Eeva-Liisa Ukkonen vastaa Juhannussaaren ja Kaakamon päiväkodista sekä Seminaarin, Kaakamon ja Kyläjoen esikoulusta ja Juhannussaaren ja Kaakamon alueen perhepäivähoidosta.

Moniammatillista yhteistyötä tehdään tarvittaessa esimerkiksi neuvolan, sosiaalitoimen ja perheneuvolan kanssa.

Sivun alkuun