Erityisvarhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatuksen tarkoituksena on turvata lapselle mahdollisuus sosiaaliseen osallistumiseen ikäistensä lasten kanssa.

Erityisvarhaiskasvatusta voi tarvita esimerkiksi lapsi, joka fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä vuoksi tarvitsee erityistä hoitoa ja tukea, jonka kehityksestä vanhemmat tai päivähoidon henkilökunta ovat huolissaan, jolla on puheenkehityksen viivästymää, joka tarvitsee tukea oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ennen koulunkäynnin aloittamista, jolla on sosiaalisia vaikeuksia tai jonka kehityksessä ilmenee kuntoutuksen tarve.

Tornion varhaiskasvatuksessa toimii neljä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa sekä puheterapeutti.

Jaana Lento vastaa Kivirannan ja Isopalon päiväkodista,  Kivirannan esikoulusta sekä Pilkkeen päiväkodista. Eveliina Ponkala vastaa Juhannussaaren päiväkodista, Seminaarin esikoulusta sekä perhepäivähoidosta. Marja Höyhtyä vastaa Kallioputaan päiväkodista, Putaan vuoropäiväkodista sekä  Hannulan  esikoulusta.   Eeva-Liisa Ukkonen vastaa Pirkkiön, Kokkokankaan päiväkodeista, sekä Pirkkiön ja Kokkokankaan esiopetuksesta. Riitta Koivisto vastaa  Kaakamon, Arpelan, Karungin ja Touhulan  päiväkodeista sekä Kaakamon, Kyläjoen, Arpelan ja Karungin esiopetuksesta. Lisäksi Riitta Koivisto käy tarvittaessa Perheiden talolla.

Moniammatillista yhteistyötä tehdään tarvittaessa esimerkiksi neuvolan, sosiaalitoimen ja perheneuvolan kanssa.

Sivun alkuun