Erityisvarhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatuksen tarkoituksena on turvata lapselle mahdollisuus sosiaaliseen osallistumiseen ikäistensä lasten kanssa.

Erityisvarhaiskasvatusta voi tarvita esimerkiksi lapsi, joka fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä vuoksi tarvitsee erityistä hoitoa ja tukea, jonka kehityksestä vanhemmat tai päivähoidon henkilökunta ovat huolissaan, jolla on puheenkehityksen viivästymää, joka tarvitsee tukea oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ennen koulunkäynnin aloittamista, jolla on sosiaalisia vaikeuksia tai jonka kehityksessä ilmenee kuntoutuksen tarve.

Tornion varhaiskasvatuksessa toimii neljä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa sekä puheterapeutti.

Jaana Lento vastaa Kivirannan ja Isopalon päiväkodeista sekä esiopetuksesta. Eveliina Ponkala vastaa Putaan vuoropäiväkodista, Hannulan, Näätsaaren ja Pirkkiön esiopetuksesta, Kallioputaan päiväkodista ja perhepäivähoidosta. Sari Räisänen vastaa perhepäivähoidosta, Pirkkiön, Kaakamon ja Kokkokankaan päiväkodeista sekä Kokkokankaan, Kaakamon ja Kyläjoen esiopetuksesta. Eeva-Liisa Ukkonen vastaa perhepäivähoidosta, Juhannussaaren, Karungin ja Arpelan päiväkodeista sekä Seminaarin, Karungin ja Arpelan esiopetuksesta.

Moniammatillista yhteistyötä tehdään tarvittaessa esimerkiksi neuvolan, sosiaalitoimen ja perheneuvolan kanssa.

Sivun alkuun