Erityisvarhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatuksen tarkoituksena on turvata lapselle mahdollisuus sosiaaliseen osallistumiseen ikäistensä lasten kanssa.

Erityisvarhaiskasvatusta voi tarvita esimerkiksi lapsi, joka fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä vuoksi tarvitsee erityistä hoitoa ja tukea, jonka kehityksestä vanhemmat tai päivähoidon henkilökunta ovat huolissaan, jolla on puheenkehityksen viivästymää, joka tarvitsee tukea oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ennen koulunkäynnin aloittamista, jolla on sosiaalisia vaikeuksia tai jonka kehityksessä ilmenee kuntoutuksen tarve.

Tornion varhaiskasvatuksessa toimii kolme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, ostopalveluna varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä puheterapeutti.

Riitta Koivisto vastaa Kaakamon, Kallioputaan ja Touhulan päiväkodeista, Hannulan, Kaakamon ja Kyläjoen esiopetuksesta sekä Perhekeskuksesta (avoin varhaiskasvatuskerho).

Eveliina Ponkala vastaa Juhannussaaren, Kivirannan ja Isopalon päiväkodeista, Seminaarin ja Kivirannan esikouluista sekä perhepäivähoidosta.

Eeva-Liisa Ukkonen vastaa Pilkkeen, Pirkkiön ja Kokkokankaan päiväkodeista, sekä Pirkkiön ja Kokkokankaan esiopetuksesta.

Karungin ja Arpelan alueella sekä Putaan vuoropäiväkodilla on ostopalveluna erityisvarhaiskasvatuspalvelut.

 

Moniammatillista yhteistyötä tehdään tarvittaessa esimerkiksi neuvolan, sosiaalitoimen ja perheneuvolan kanssa.

Sivun alkuun