Erityisvarhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatuksen tarkoituksena on turvata lapselle mahdollisuus sosiaaliseen osallistumiseen ikäistensä lasten kanssa.

Erityisvarhaiskasvatusta voi tarvita esimerkiksi lapsi, joka fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä vuoksi tarvitsee erityistä hoitoa ja tukea, jonka kehityksestä vanhemmat tai päivähoidon henkilökunta ovat huolissaan, jolla on puheenkehityksen viivästymää, joka tarvitsee tukea oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ennen koulunkäynnin aloittamista, jolla on sosiaalisia vaikeuksia tai jonka kehityksessä ilmenee kuntoutuksen tarve.

Tornion varhaiskasvatuksessa toimii neljä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa sekä puheterapeutti.

Eveliina Ponkala vastaa Juhannussaaren, Kivirannan ja Isopalon päiväkodista, Seminaarin esikoulusta sekä perhepäivähoidosta. Marja Höyhtyä vastaa Kallioputaan päiväkodista, Putaan vuoropäiväkodista, Pilkkeen päiväkodista sekä  Hannulan ja Kivirannan esikoulusta.   Eeva-Liisa Ukkonen vastaa Pirkkiön ja Kokkokankaan päiväkodeista, sekä Pirkkiön ja Kokkokankaan esiopetuksesta. Riitta Koivisto vastaa  Kaakamon ja Touhulan päiväkodeista sekä Hannulan, Kaakamon ja Kyläjoen esiopetuksesta. Lisäksi Riitta Koivisto käy tarvittaessa Perheiden talolla. Karungin ja Arpelan alueella on ostopalveluna erityisvarhaiskasvatuspalvelut.

Moniammatillista yhteistyötä tehdään tarvittaessa esimerkiksi neuvolan, sosiaalitoimen ja perheneuvolan kanssa.

Sivun alkuun