Tornion Seminaarin koulu

Tornion Seminaarin koulussa  on noin 200 oppilasta ja koulun tiloissa toimii myös esiopetus. Koulun keskeinen toimintaperiaate on kokonaisvaltainen huolenpito oppilaasta myönteisten kasvu- ja opiskeluolosuhteiden turvaamisen kautta. Opetuksessa korostuvat yksilöllisyys ja kannustaminen. Koulu sijaitsee Tornion kaupungin keskustassa. Koulumme tarjoaa oppilaillemme aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Perusopetus luokat 1–6

Tornion Seminaarin koulu on yksisarjainen 1–6 -luokkainen peruskoulu.

Pienluokat EA–9 lk

Koulussa on lisäksi kahdeksan pienluokkaa, joissa työskentelee erityisluokanopettaja sekä koulunkäynnin ohjaajia. Opetusryhmän koko on 6–8 oppilasta.

Pienluokat tarjoavat yksilöllistettyä perusopetusta erityisen tuen piirissä oleville lapsille ja nuorille, joilla on laaja-alaisia oppimisen ja ymmärtämisen vaikeuksia tai joiden koulunkäynti ja kasvu vaativat pienryhmäopetusta muista painavista syistä. Lähtökohtana on oppilaan etu.

Erityisperusopetus kokoaikaista hoivaa, erityistä tukea ja ohjausta esimerkiksi päivittäistoimintoihin, kasvuun, sosiaaliseen kanssakäymiseen, vuorovaikutustilanteisiin, oppimiseen, elämänhallintaan ja itsenäistymiseen. Oppilaat kuuluvat pääsääntöisesti 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin.

Sivun alkuun