Tornion Seminaarin koulu

Tornion kaupungin keskustassa toimivassa Tornion Seminaarin koulussa on kuusi yleisopetuksen luokkaa ja kahdeksan pienluokkaa. Koulussa on noin 200 oppilasta. Koulu tarjoaa oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa ja koulun tiloissa toimii myös esiopetus.

Koulun keskeinen toimintaperiaate on kokonaisvaltainen huolenpito oppilaista myönteisten kasvu- ja opiskeluolosuhteiden turvaamisen kautta. Opetuksessa korostuvat yksilöllisyys ja kannustaminen.

Pienluokkien opetusryhmän koko on 6–8 oppilasta. Oppilaat saavat erityistä tukea eri oppiaineiden opiskelussa, sosiaalisessa kanssakäymisessä, tunne-elämän säätelyssä ja itsenäistymisessä sekä ohjausta päivittäistoiminnoissa ja tarvittaessa kokoaikaista hoivaa. Lähtökohtana on oppilaan etu. Pienluokkien oppilaat kuuluvat pääsääntöisesti 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin.

Metka – Tornion harrastamisen malli

Lukuvuoden 2022-2023 Metka-tunnit*
Ilmoittautumiset alkaa 1.9. osoitteessa kuntapalvelut.fi/tornio

*Metka-tuntien muutokset mahdollisia.

Lisää tietoa saat hankekoordinaattorilta Jenna Keränen puh. 040 777 2151 etunimi.sukunimi@tornio.fi

Sivun alkuun