Osallistu ja vaikuta Torniossa

Kuntalaisilla on useita mahdollisuuksia vaikuttaa kotikuntansa asioihin sekä esittää mielipiteensä ja ehdotuksensa kaupungin virkamiehille ja päättäjille. Tälle sivulle on koottu osallistumisen ja vaikuttamisen toimintatapoja.

Voit vaikuttaa virallisia väyliä pitkin tai osallistua esimerkiksi kansalaistoimintaan. Voit esimerkiksi äänestää yleisissä vaaleissa, seurata päätöksentekoa, ottaa kantaa ja osallistua julkiseen keskusteluun, tehdä kuntalaisaloitteita ja esittää kysymyksiä kaupungin palveluihin ja niiden kehittämiseen liittyen. Ole aktiivinen, osallistu ja vaikuta!

Anna palautetta

Jos haluat antaa palautetta tai tehdä ilmoituksia ja toimenpide-ehdotuksia kaupungin palveluista, voit käyttää palautelomakettamme. Käsittelemme palautteet mahdollisimman pian. Kerro kohdassa ”Palautteen aihe” mahdollisimman tarkasti, mitä palvelua palautteesi koskee. Näin voimme kohdentaa palautteen oikealle taholle.

Kaupungin yhteistyöelimet

Torniossa toimii useita asioiden valmistelua ja päätöksentekoa tukevia yhteistyöelimiä. Tornion nuorisoneuvosto on asiantuntija nuoria koskevassa päätöksenteossa. Tornion vammaisneuvosto on kaupunginhallituksen asettama päättäjien, viranomaisten ja vammaisten kuntalaisten yhteistyöelin. Tornion ikäihmisten neuvosto on yhteistyöelin, jonka tehtävänä on välittää ikäihmisten mielipiteitä kunnan päätöksentekoon ja toimintaan. Torniossa toimii myös kylien neuvosto.

Sivun alkuun