Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen

Tornion kaupunginjohtajana on toiminut vuodesta 2015 lähtien valtiotieteiden maisteri Timo Nousiainen.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toi­mintaa. Työn vuosittaiset painopisteet ja tavoitteet johdetaan kaupunkistrategiasta ja talousarvion linjauksista sekä kuntasektorin ajankohtaisista näkymistä. Kaupunginjohtaja toimii kaupunginhallituksen esittelijänä ja vastaa asioiden valmistelusta kaupun­ginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupungin johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on kaupungin strateginen johtaminen, talouden, henkilöstön ja kehittämistoiminnan johtaminen, koko kaupungin yhteisten linjojen vetäminen sekä viestintä ja tiedonkulku.

Kaupungin johtoryhmää kuuluvat:

  • kaupunginjohtaja Timo Nousiainen
  • kehitysjohtaja Sampo Kangastalo
  • perusturvajohtaja Leena Karjalainen
  • sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona
  • tekninen johtaja Markus Kannala
  • talousjohtaja Anne Vuorjoki
  • henkilöstöpäällikkö Salla Kivelä
  • hallintopäällikkö Outi Kääriäinen
  • kaupunginlakimies Hannu Markkula
  • henkilöstön edustaja Raija Collin

 

Sivun alkuun