Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen

Tornion kaupunginjohtajana on toiminut vuodesta 2015 lähtien valtiotieteiden maisteri Timo Nousiainen.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toi­mintaa. Työn vuosittaiset painopisteet ja tavoitteet johdetaan kaupunkistrategiasta ja talousarvion linjauksista sekä kuntasektorin ajankohtaisista näkymistä. Kaupunginjohtaja toimii kaupunginhallituksen esittelijänä ja vastaa asioiden valmistelusta kaupun­ginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupungin johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on kaupungin strateginen johtaminen, talouden, henkilöstön ja kehittämistoiminnan johtaminen, koko kaupungin yhteisten linjojen vetäminen sekä viestintä ja tiedonkulku.

Kaupungin johtoryhmää kuuluvat:

 • kaupunginjohtaja Timo Nousiainen
 • kehitysjohtaja Sampo Kangastalo
 • perusturvajohtaja Leena Karjalainen
 • sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona
 • tekninen johtaja Markus Kannala
 • talousjohtaja Anne Vuorjoki
 • henkilöstöpäällikkö Salla Kivelä
 • hallintopäällikkö Outi Kääriäinen
 • kaupunginlakimies Hannu Markkula
 • viestintäsuunnittelija Anna-Erika Heikkilä
 • henkilöstön edustaja Raija Collin

 

Sivun alkuun