Tornio eheytyy

Tornion asuin- ja elinympäristön kehittämisen lähtökohtana on tiivistyvä ja viihtyisä alue- ja yhdyskuntarakenne. Tavoitteena on säilyttää Tornion omaleimainen kulttuuri- ja rakennusperintö sekä edistää turvallisen ja monimuotoisen asuin- ja elinympäristön rakentumista.

Tornion yleiskaava 2021:n mukaisesti yhdyskuntarakennetta tiivistetään ja tuleva rakentaminen ohjataan olemassa olevia rakenteita tukien, vähentäen muun muassa liikennesuoritetta ja ympäristökuormitusta. Näin Tornion kaupunkirakenne eheytyy.

Sivun alkuun