Katu- ja si­joi­tus­lu­vat

Toiminta ka­tua­lu­eel­la tai muulla yleisellä alueella on lu­van­va­rais­ta.

Etusivu » ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ » Kadut ja liikenne » Katu- ja sijoitusluvat

Työskentely tai toiminta ka­tua­lu­eel­la ja muilla yleisillä alueilla

Katualueille ja muille yleisille alueille on usein tarvetta sijoittaa kunnallisteknisiä johtolinjoja sekä muita johtoja, esimerkiksi kuitu- ja sähkökaapeleita. Johtolinjoille tulee hakea sijoituslupa alueen omistajalta, useimmiten Tornion kaupungilta. Mikäli katualuetta tarvitaan tilapäisesti rakennuskäyttöön tai muuta tilapäistä käyttöä varten, tulee siihen hakea tilapäisen rakennustyömaakäytön lupa. Lupaa haettaessa tarvittavasta alueesta ja johtolinjojen tulevasta sijainnista tulee aina esittää kartta.

Yleisillä alueilla järjestettäviä tapahtumia varten tulee myös hakea alueen käyttölupa. Hakemukseen tulee liittää alueen käytön suunnitelma sekä liikenteenohjaussuunnitelma. Luvan saajan tulee pyytää katselmus kohteeseen viikko ennen aloitusta. Luvan hakija huolehtii ilmoitukset ja luvat myös poliisille ja pelastusviranomaisille.