Alueellinen museotyö

Kult­tuu­ri­pe­rin­tö­neu­von­taa ja -palveluita Länsipohjan pai­kal­lis­museoil­le, yhteisöille ja yk­si­tyis­hen­ki­löil­le

Pai­kal­lis­museoi­den neuvonta

Tornionlaakson museon alueellisen museotyön tehtävänä on palvella ja neuvoa Länsipohjan paikallismuseoita, muita yhteisöjä sekä yksityishenkilöitä. Alueellinen työ perustuu museolle myönnettyyn vastuumuseotehtävään. Neuvonnasta ei peritä maksua.

Ohjaamme ja neuvomme kuntien ja yhdistysten omistamia paikallismuseoita ja muita museoita sekä edistämme näiden välistä yhteistyötä. Neuvonta kohdistuu kokoelmien hallintaan, näyttelyiden suunnitteluun sekä museorakennusten kunnostamiseen. Paikallismuseot voivat hakea näihin tehtäviin Museovirastolta harkinnanvaraista avustusta.

Tornionlaakson museon lisäksi alueella on ympäri vuoden auki myös Kemin historiallinen museo Kemin kulttuurikeskuksessa.

Rajan länsipuolella lähin museo on Tornionlaakson kalastusmuseo, eli Tornedalens fiskemuseum Kukkolankoskella. Haaparannan kunnan kanssa aloitetun yhteistyön myötä Tornionlaakson museo on ollut mukana asiantuntijana sen uudistamistyössä 2017.

Tornionlaakson museon alueen jokaisesta kunnasta löytyy ainakin yksi paikallismuseo. Niistä osa on kuntien ja osa yhdistysten ylläpitämiä. Museot kertovat paikallisesta historiasta ja suurin osa niistä on auki yleisölle kesäaikaan.

Alueen paikallismuseot kartalla:

Pai­kal­lis­museoi­den lyhyet esittelyt löydät täältä

Tiiviit oppaat karttoineen Tornionlaakson ja Lapin kaikista museoista eri kielillä löytyvät tästä: