Alatornion pitäjämuseo

Lai­na­jy­vä­ma­ka­sii­ni ko­ti­seu­tu­museo­na

Alatornion pitäjämuseo

Alatornion pitäjämuseo sijaitsee kaksikerroksisessa lainajyvämakasiinissa Alatornion kirkon vieressä Kirkonmäellä. Vanha lainajyvämakasiini muutettiin museokäyttöön vuonna 1964.

Tornion kaupungin keskustaa ympäröi laaja maaseutu, joka aikanaan oli itsenäinen Alatornion kunta. Museon näyttelyssä on esillä Alatornion kyliltä, pääasiassa 1960-luvulla, koottua käyttö- ja talousesineistöä, jotka kertovat alueen elämästä ja elinkeinoista.