Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityinen varhaiskasvatus  on osa kaupungin tukemaa ja valvomaa päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa noudatetaan valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, säädöksiä ja asiakirjoja. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo kuntien ja yksityisten palvelujen tuottajien varhaiskasvatustoimintaa.

Yksityistä varhaiskasvatusta tarjotaan Touhulan päiväkodissa ja 6.8.2018 alkaen Pilke Huvikumpu -päiväkodissa palvelusetelillä ja lisäksi Montessori Droppenissa sekä perhepäivähoidossa yksityisen hoidon tuen kuntalisällä.

Touhulan ja Pilkkeen päiväkodeissa noudatetaan samoja hoitotuntimääriä, kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Kokopäivähoito yli 16 päivää/ kk (yli 150h/kk), kokopäivähoito 16 päivää/kk (121-150h/kk), kokopäivähoito 12 päivää/kk (106-120h/kk), osapäivähoito 10 päivää/kk (81-105h/kk) ja osapäivähoito enintään 5h/pv tai 20 h/vko (80h/kk).

Palveluseteli

Palveluseteli tarjoaa vaihtoehdon kunnalliselle varhaiskasvatukselle, sillä se mahdollistaa palvelun yksityisellä palveluntuottajalla.

Palveluseteli on uusi tapa tukea perhettä yksityisten päiväkotipalvelujen käytössä. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä.

Palvelusetelihakijan tulee olla kirjoilla Tornion kaupungissa tai lapsella on oltava vähintään tilapäinen osoitteenmuutos Tornion kaupunkiin. Yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa haetaan kunnan kautta. Palvelusetelin saanut perhe tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelun antamisesta.

Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Kunta maksaa yksityiselle palveluntuottajalle palvelusetelinä sovitun kattohinnan ja perheen asiakasmaksun välisen erotuksen.

Palvelusetelin kanssa ei voi samanaikaisesti saada lasten kotihoidon tukea eikä yksityisen hoidon tukea. Nykyisten asiakkaiden siirtyessä käyttämään palveluseteliä täytyy muistaa katkaista Kelan maksamat tuet. Yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän voi käydä katkaisemassa Kelan sivulta.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Torniossa kuntalisä maksetaan perheille, joissa molemmat vanhemmat ovat tai yksinhuoltaja on ansiotyössä tai opiskelemassa, hakija ei saa äitiys- tai vanhempainrahaa tai ei ole kotihoidontuella ja perheellä on päätös Kelan maksamasta yksityisen hoidon hoitorahasta ja lisästä.

Kuntalisää ei makseta takautuvasti, vaan aikaisintaan hakemuksen jättökuukauden alusta alkaen. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan päivähoidon tuottajalle.

Kotihoidontuen kuntalisä (Tornio-lisä)

Tornion kaupunki maksaa kotihoidon tuen kuntalisää torniolaisille lapsiperheille 1.8.2020 ̶ 31.12.2021 välisenä aikana.

Tornio-lisän eli kuntalisän saamisen edellytys on, että perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona. Tornio-lisää voidaan maksaa, jos vanhempi sisarus on maksuttomassa esiopetuksessa (4h/päivä). Yli kolmevuotiailla on myös oikeus osallistua maksuttomiin varhaiskasvatuskerhoihin.

Tornio-lisää ei tarvitse hakea erikseen. Kun perhe hakee lakisääteistä kotihoidon tukea Kelasta, päätös Tornio-lisästä tehdään saman hakemuksen perusteella.

Kotihoidon tuki sisältää lakisääteisen hoitorahan, Tornio-lisän sekä mahdollisen tulosidonnaisen hoitolisän. Tornio-lisä on yhdestä alle 2-vuotiaasta 250 euroa kuukaudessa ja yhdestä 2-vuotiaasta 120 euroa kuukaudessa.

Kela maksaa kotihoidon tuen (sisältäen Tornio-lisän) kokonaisuudessaan perheelle. Kotihoidon tuki lisineen on veronalaista tukea. Huoltajilla on oikeus hakea kotihoidon tukea, jos perheen nuorin lapsi on alle 3-vuotias. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä.

Kelan muut etuudet voivat vaikuttaa kotihoidon tukeen (hoitorahaan ja hoitolisään). Kelan sivuilla on laskuri, jonka avulla huoltaja voi laskea, miten muut etuudet vaikuttavat kotihoidon tukeen.

Siirry laskuriin 

Harkinnanvaraisen Tornio-lisän hakeminen

Harkinnanvaraista Tornio-lisää voi saada, jos kotihoidon tukeen oikeutetun lapsen sisaruksella on asiantuntijalausunnossa todettu tehostetun ja erityisen tuen sekä varhaiskasvatuksen tarve.

Harkinnanvaraista Tornio-lisää haetaan Tornion kaupungilta varhaiskasvatuksesta. Päätös harkinnanvaraisesta Tornio-lisästä tehdään määräaikaisena ja se lähetetään perheelle. Hakemukseen tulee liittää kopio Kelan päätöksestä (Päätös lastenhoidon tuesta).

Harkinnanvarainen Tornio-lisä, hakemus (pdf)

Sivun alkuun