Vaalit ja ää­nes­tä­mi­nen

Ää­nes­tä­mäl­lä vaaleissa voit vaikuttaa.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Osallistu ja vaikuta » Vaalit ja äänestäminen

Vaalit ja ää­nes­tä­mi­nen

Suomessa toimitetaan yleiset valtakunnalliset aluevaalit, kuntavaalit, eduskuntavaalit, tasavallan presidentinvaali sekä europarlamenttivaalit.

Aluevaalit

Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueelle aluevaltuusto, joka toimii hyvinvointialueen ylimpänä päättävänä toimielimenä. Vuodesta 2025 lukien aluevaalit järjestetään samanaikaisesti kuntavaalien kanssa. Tornio kuuluu Lapin hyvinvointialueeseen.

Äänioikeutettuja aluevaaleissa ovat viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joiden kotikunta kuuluu kyseiseen hyvinvointialueeseen 51. päivänä ennen vaalipäivää.

Kuntavaalit

Kuntavaaleissa valitaan kunnanvaltuustoon valtuutetut. Torniossa kaupunginvaltuustoon valitaan 43 valtuutettua.

Kuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi, vaalipäivän ollessa vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai. Äänioikeutettuja kuntavaaleissa ovat viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joiden kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää.

Seuraavat kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2025.

Vuoden 2021 kuntavaalien tulos Torniossa

Eduskuntavaalit

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Eduskuntavaalien vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Seuraavat eduskuntavaalit toimitetaan vuonna 2027.

Presidentinvaali

Suomen perustuslain mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä eli suoralla vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Mikäli joku ehdokkaista saa jo ensimmäisessä vaalissa yli puolet annetuista äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai.

Seuraava presidentinvaali toimitetaan vuonna 2024. (vaalit.fi)
Presidentinvaalin järjestelyt Torniossa (tornio.fi)

Europarlamenttivaalit

Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) järjestetään joka 5. vuosi. Vaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista. Suomesta EP:n jäseniä eli ”meppejä” valittiin vuoden 2019 vaaleissa 13.

Seuraavat europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa vuonna 2024.