Pre­si­den­tin­vaa­li 2024

Tasavallan presidentti valitaan joka kuudes vuosi toi­mi­tet­ta­val­la pre­si­den­tin­vaa­lil­la.

Pre­si­den­tin­vaa­li

Tasavallan presidentti valitaan joka kuudes vuosi toimitettavalla presidentinvaalilla. Presidentti valitaan kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Vaalipiirit

Presidentinvaalissa maa on yhtenä vaalipiirinä. Presidenttivaalin ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa ja äänestäjä voi äänestää ketä ehdokasta tahansa. Presidenttivaalissa annetut äänet lasketaan kuitenkin ensivaiheessa vaalipiirikohtaisesti, minkä jälkeen Helsingin vaalipiirilautakunta yhdistää kaikkien vaalipiirien tulokset koko maan tulokseksi.

Lapissa äänten laskennasta vastaa ensivaiheessa Lapin vaalipiirilautakunta. Vaalipiirilautakunnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta vaalit.fi/vaalipiirilautakunnat.

Vaalien yleisjärjestelyistä Torniossa vastaa Tornion keskusvaalilautakunta.

Aikataulut

 • En­nak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään kes­ki­vii­kos­ta tiistaihin 17.–23.1.2024.
 • Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Vaa­li­huo­neis­tot ovat avoinna klo 9-20.
 • Mahdollisen toisen vaalin en­nak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään kes­ki­vii­kos­ta tiistaihin 31.1.–6.2.2024.
 • Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivän äänestys on sunnuntai 11.2.2024. Vaa­li­huo­neis­tot ovat avoinna klo 9-20.

Äänioikeus

Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin viimeistään 4.1.2024 mennessä jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle, jonka osoite on tiedossa.

Äänestäjän hen­ki­löl­li­syy­den toteaminen

Ota ehdottomasti mukaasi äänestyspaikalle poliisin myöntämä henkilökortti tai passi taikka ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Jos sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

Voit ottaa mukaasi oman vaaliavustajan, jos et esimerkiksi kykene itse tekemään äänestysmerkintää. Oma vaaliavustaja ei kuitenkaan voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö eikä hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Jos sinulla ei ole omaa avustajaa, äänestyspaikalla on erityinen vaaliavustaja.

Ää­nes­tä­mi­nen laitoksessa

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa sekä varuskunnissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Torniossa voi äänestää seuraavissa paikoissa: terveyskeskus, Suensaaren palvelukeskus, Koivukoti, Saarenvire,  hoivakoti Attendo Tuulikki, hoivakoti Attendo Mittumaari, Karungin palvelukoti, hoivakoti Attendo Suvisaari, Pihlajakoti, senioritalo Hopeahovi ja Ruskakoti.

Ää­nes­tä­mi­nen kotona

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen kello 16.

Keskusvaalilautakunnan osoite on: Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio ja ilmoittautumisia otetaan vastaan puhelimitse numerossa 040 501 3283 tai sähköpostitse osoitteeseen kirsi.maenalanen@tornio.fi.

Ää­nes­tä­mi­nen ennakkoon

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Torniossa voi äänestää ennakkoon Rajalla På Gränsen -kauppakeskuksessa ja äänestysbussissa.

En­nak­ko­ää­nes­tys Rajalla -kaup­pa­kes­kuk­ses­sa

Os. Länsiranta 10, 95400 TORNIO

 • 17.-19.1.2024 klo 9-19
 • 20.1.2024 klo 10-18
 • 21.1.2024 klo 11-18
 • 22. – 23.1.2024 klo 9-20

Ennakkoäänestys Rajalla -kauppakeskuksessa mahdollisessa toisessa vaalissa

 • 31.1.-2.2.2024 klo 9-19
 • 3.2.2024 klo 10-18
 • 4.2.2024 klo 11-18
 • 5.-6.2.2024 klo 9-20

En­nak­ko­ää­nes­tys ää­nes­tys­bus­sis­sa

Huom. Jos presidentinvaalissa järjestetään toinen kierros, äänestysbussi kiertää ennakkoäänestyksen aikana saman reitin samassa järjestyksessä samaan kellonaikaan kuin ensimmäisellä kierroksella.

Keskiviikko 17.1.2024 (toisella kier­rok­sel­la keskiviikko 31.1.2024)
 • Korpikylä, ent. Juntin kauppa, Jo­ki­var­ren­tie 3626, klo 10-11
 • Palovaara, ent. Palovaaran koulu, Pa­lo­vaa­ran­tie 928, klo 11.30-12.15
 • Aapajärvi, Aapajärven ja Palovaaran tien risteys (Itäpää), Aa­pa­jär­ven­tie 1078, klo 12.45-13.15
 • Aapajärvi, ent. Aapajärven koulu, Aa­pa­jär­ven­tie 685, klo 13.30-14
 • Karunki, K-Market Ruoka-Aitta, Jo­ki­var­ren­tie 2473, klo 15-17
 • Aapajoki, Aapajoen Kylätalo, Aapajoentie 350, klo 17.30-18.30
 • Kukkola, Kalaliike Haavi, Jo­ki­var­ren­tie 1677, klo 19-20
Torstai 18.1.2024 (toisella kier­rok­sel­la torstai 1.2.2024)
 • Vojakkala, K-Market Timpantori, Jo­ki­var­ren­tie 810, klo 10-11.30
 • Yliliakka, Paak­ko­lan­tien ja Äi­jä­huh­dan­tien risteys, Äi­jä­huh­dan­tie 1, klo 12-13.30
 • Kantojärvi, Kantojärven Kylätalo, Kan­to­jär­ven­tie 105, klo 14-14.45
 • Sattajärvi, Sattajärven Kylätalo, Sih­tuu­nan­tie 795,  klo 15.45-16.45
 • Arpela, Seu­ra­kun­ta­ko­ti, Keskustie 20, klo 17.15-20
Perjantai 19.1.2024 (toisella kier­rok­sel­la perjantai 2.2.2024)
 • Liakka, ent. Liakan koulu, Liakantie 444, klo 10-11
 • Lautamaa, Honkapirtti, Lau­ta­maan­tie 1243, klo 12-13.30
 • Ruottala, Herajärven piha, Ruot­ta­lan­tie 90, klo 14-15
 • Kiviranta, Liikekeskus, Isopalontie 11, klo 16-20
Lauantai 20.1.2024 (toisella kier­rok­sel­la lauantai 3.2.2024)
 • Kaakamo, ent. Tornion OP:n liikekeskus, Vanha Alapääntie 1, klo 11-12.30
 • Kaakamo, Kaakamon Napakymppi, Lai­va­nie­men­tie 815, klo 13-14
 • Kyläjoki, Kyläjoen koulu, Lai­va­nie­men­tie 36, klo 14.30-16
Sunnuntai 21.1.2024 (toisella kier­rok­sel­la sunnuntai 4.2.2024)
 • Luotomäki, Tokmanni, Teol­li­suus­ka­tu 14, klo 11-16
Maanantai 22.1.2024 (toisella kier­rok­sel­la maanantai 5.2.2024)
 • Puuluoto, Puuluodon ur­hei­lu­kes­kus, Ruo­na­jär­ven­tie 172, klo 10-11
 • Kokkokangas, K-Market Kirsikka, Holmantie 2, klo 12-14.30
 • Luotomäki, Kamux Tornio, Kemintie 54, klo 15-20
Tiistai 23.1.2024 (toisella kier­rok­sel­la tiistai 6.2.2024)
 • Suensaari / Linja-autopysäkki, Kauppakatu 35, klo 11-13
 • Torppi, Prisma Tornio, Oikokatu 1, klo 13.30-17

Vaalipäivän ää­nes­tys­pai­kat

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20.

Äänestysalueet ja -paikat Torniossa ovat seuraavat:

 • Suensaari, Rajalla -kaup­pa­kes­kus, Länsiranta 10
 • Pudas, Putaan koulu,  Han­nu­lan­ka­tu 7
 • Kokkokangas, Kok­ko­kan­kaan koulu, Holmantie 21
 • Kiviranta, Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
 • Raumo, Raumon koulu, Raumontie 100
 • Kaakamo, Kaakamon koulu, Lai­va­nie­men­tie 1079
 • Vojakkala, Vojakkalan nuo­ri­so­seu­ran talo, Ora­vai­sen­saa­ren­tie 16
 • Arpela, Arpelan koulu, Arpelantie 200
 • Karunki, Karungin koulu, Jo­ki­var­ren­tie 2369

Sivun lähteet: Tornion kaupunki ja vaalit.fi-sivusto.

Sivun kuva:

Presidentinlinna. Presidentinlinna sijaitsee Helsingissä Pohjoisesplanadin ja Mariankadun kulmassa Kauppatorin laidalla. Linnan taustalla nousee Tuomiokirkko. Kuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia.