Oppimisen ja kou­lun­käyn­nin pedagoginen tuki

Oppimisen ja kou­lun­käyn­nin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Etusivu » KASVATUS JA OPETUS » Opetuspalvelut » Perusopetus » Oppimisen ja koulunkäynnin pedagoginen tuki

Oppimisen ja kou­lun­käyn­nin pedagoginen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuen tarpeen ilmetessä ensimmäiseksi tarkastellaan koulussa käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta oppilaalle.

Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko pedagogisilla ratkaisuilla tarjota oppilaalle mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä toimimisessa, tukea oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstä sekä vahvistaa oppilaan itseluottamusta ja arjenhallintaa.

Oppilasta tuetaan ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto ovat monialaista yhteistyötä, johon kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti ja siinä toimitaan yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa.