Asumisen tuen eri muodot

Asumiseen ja sen tukemiseen on eri muotoja eri viranomaisilla.

Kela tukee asumista eri tavoin. Yleensä voit saada kerralla vain yhtä asumisen tukea. Kun haet Kelasta tukea asumiseen, tarkista ensin, mikä on oikea tuki sinulle ja perheellesi.

  • Vuokra- ja omistusasuntoon pienituloiset voivat saada yleistä asumistukea.
  • Pienituloinen eläkkeensaaja voi saada eläkkeensaajan asumistukea.
  • Sotilasavustuksen asumisavustusta voi saada asevelvollinen ja sitä voidaan maksaa myös asevelvollisen omaiselle.
  • Opintotuen asumislisää voi saada ulkomailla ja Ahvenenmaalla opiskeleva, joka asuu vuokralla. Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opiskelevat, jotka opiskelevat maksullisella linjalla ja asuvat oppilaitoksen asuntolassa sekä ahvenanmaalaiset opiskelijat.

Lisätietoja saat Kelan sivuilta.

Korkotukilainat ja avustukset yleishyödyllisille yhteisöille

Yleishyödylliset asuinyhteisöt voivat saada valtion korkotukea vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen (lisätietoja) sekä vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen (lisätietoja) sekä vuokra- ja asumisoikeustalojen hankkimiseen (lisätietoja).

Korjausavustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää edelleen korjausavustuksia:

  • avustus iäkkään ja vammaisen henkilön asuntojen korjaamiseen
  • avustus taloyhtiölle liikkumisesteen poistamiseen
  • avustus hissin rakentamiseen hissittömään kerrostaloon

Lisätietoja antaa tarvittaessa tarkastusinsinööri Anne Kekonen, p. 040 558 9762.

Korjausavustusten tulorajat korkeammiksi

Valtioneuvosto on päättänyt asetusmuutoksesta, jolla korotetaan ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustusten tulorajoja. Muutoksen myötä avustuksen tarpeessa olevat pienituloiset ikääntyneet ja vammaiset hakijat voivat saada valtion tukea asuntojensa korjaamiseen.

Jatkossa korjausavustusta voidaan myöntää sellaisille kotitalouksille, joissa yhden henkilön bruttotulot eivät ylitä 2 000 euroa kuukaudessa. Jos kotitalouteen kuuluu useampia henkilöitä, tulorajat nousevat henkilömäärää vastaavasti. Avustus voi olla suuruudeltaan enintään 50 % ja tietyissä tilanteissa enintään 70 % suunnitelluista kohtuullisista korjauskustannuksista.

Hissiavustukset

Hissin rakentamiseen olemassa olevaan kerrostaloon, jossa ei ole hissiä ennestään, myönnetään valtion varoista avustusta enintään 45 % hyväksytyistä kustannuksista. Avustusta myönnetään myös muuhun toimenpiteeseen, jolla tehdään mahdolliseksi liikuntaesteisen pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin ja muihin tiloihin. Tavoitteena on saada esteetön kulku rakennuksen ulkopuolelta asuntoihin ja asunnoista niiden yhteistiloihin. Myös apuvälineitä, kuten rollaattoria tai pyörätuolia, käyttävien tulisi päästä hissiin.

Hissin rakentamista ja liikkumisesteiden poistamista koskevilla avustuksilla on jatkuva hakuaika. Avustuksen myöntää ARA. Päätös avustuksen myöntämisestä on saatava ennen töiden aloittamista.

Sivun alkuun