Kouluille ja päi­vä­ko­deil­le

Tor­nion­laak­son museo tarjoaa oivaltavan matkan oman historian äärelle ja antaa hyvän ko­ko­nais­ku­van Tor­nion­laak­son eri­tyis­piir­teis­tä.

Varaa oma vierailusi!

Otamme koulu- ja päiväkotiryhmiä vastaan arkisin klo 8-16. Opastukset, museovierailut ja työpajat ovat maksuttomia Tornion ja Haaparannan  kouluille. Ilmoitattehan ryhmänne tulosta etukäteen, vaikka ette ottaisikaan opastusta.

Päi­vä­ko­ti­ryh­mät ja eskarit

Päiväkotiryhmille ja esikoululaisille suosittelemme Mauri Kunnaksen Koiramäen lapset kaupungissa tai Koiramäen talossa -kirjojen innoittamia museokierroksia. Suosittelemme tutustumaan toiseen kirjoista ennen museovierailua. Kertokaa varausta tehdessänne kumpaan kirjaan haluatte tutustua.

Koululaiset

1.–4. -luokkalaisten opastus kestää noin 30 minuuttia ja sen jälkeen on hyvä varata aikaa oppilaille itsenäiseen tutustumiseen museossa. Aiheena on yleisesti Tornion ja Tornionlaakson historia.

5.-9.-luokkalaisten kanssa keskitymme mielellämme Tornionlaakson historiassa niihin aikajaksoihin, joita ryhmä koulussa on käsitellyt.

Ammattikoulu- ja lukioryhmille järjestämme toiveiden mukaisia opastuksia niin perusnäyttelyyn kuin vaihtuviin näyttelyihinkin.

Voitte tutustua vaihtuvien näyttelyiden teemoihin täällä.

Muilta kuin Haaparannan ja Tornion koluilta perimme opas­tus­mak­sun

Opastusmaksut ovat:

  • ma-pe klo 17 saakka 40€
  • iltaisin ja vii­kon­lop­pui­sin 60 €

Alle 18-vuotiaat ja ryhmien ohjaajat pääsevät museoon maksutta.
Yli 18-vuotiailta peritään pääsymaksu 5 €/hlö.

Työpaja näyt­te­ly­vie­rai­lun yhteyteen

Kaikkien varhaiskasvatuksen ja koululaisten näyttelyvierailujen yhteyteen on mahdollista varata työpaja maksutta. Työpajan sisältö saattaa vaihdella vaihtuvan näyttelyn mukaisesti. Työpajan aiheesta voi myös esittää toiveen museolehtorille varauksen yhteydestä.

Varaukset ja tiedustelut:
Lippukassa
050 597 1559
tornionlaaksonmuseo@tornio.fi