Päivähoidon uusien esioppilaiden ilmoittautuminen

Lain mukaan lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esikouluun ilmoittaudutaan sähköisesti.

Oppilas voi pyrkiä esioppilaaksi myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Perustellut anomukset tulee lähettää sivistystoimenjohtajalle osoitteeseen Kouluvirasto, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio. Anomuksen voi jättää myös ilmoittautumisen yhteydessä.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, hänestä tulee täyttää sähköinen esiopetuksen päivähoitohakemus.

Huoltajan tulee kaikissa tapauksissa ilmoittaa lapsensa esikouluun. Lisätietoja saa päivähoitotoimistosta, p. 040 753 6231.

Uusien oppilaiden peruskouluun ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu esikoulun kautta jaetulla oppilasilmoitus lomakkeella, jonka huoltaja toimittaa lähikouluun. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään mainitsemaan syksyyn mennessä tapahtuvat asuinpaikan vaihdokset. Harjaantumisopetuksessa koulunkäyntinsä aloittavat kehitysvammaiset lapset tulee ilmoittaa Tornionseudun kouluun.

Epäselvissä tapauksissa asiaa voidaan tiedustella lähimmältä koululta tai kouluvirastosta, p. 050 597 1419 tai p. 050 597 1420 tai p. 050 597 1338.

Koulutulokkaille järjestetään huhti-toukokuun aikana mahdollisuus tutustua tulevaan kouluunsa. Kukin koulu tiedottaa tutustumisajankohdasta ilmoittautumisen yhteydessä.

Kielikouluun hakeminen

Tornion kaupungin ja Haaparannan kunnan yhteiseen Kielikouluun (Haaparannalla toimiva peruskoulu) otetaan oppilaaksi ensimmäiselle luokalle 10 torniolaista lasta, joiden kotikieli on suomi. Haaparanta täydentää luokkaa omilla suomenkielisillä oppilailla. Kielikoulussa aloittaa myös haaparantalaisista koostuva 20 oppilaan luokka, jossa oppilaiden kotikieli on ruotsi.

Lapselleen kaksikielisen peruskoulutuksen haluavien torniolaisten vanhempien tulee ilmoittaa lapsensa Kielikouluun kirjallisesti kouluvirastosta tai kaupungin kotisivuilta saatavalla lomakkeella. Ilmoituksen voi tehdä myös vapaamuotoisella hakemuksella Tornion kaupungin sivistyslautakunnalle osoitteeseen Sivistyslautakunta, Kaupungintalo, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio. Oppilas tulee ilmoittaa myös lähikouluun. Kielikoulu järjestää opetuksesta vuosittain oman informaatiotilaisuuden Kielikoululla.

Oppilaat kielikouluun valitaan arpomalla ilmoittautuneiden joukosta, erikseen tytöt ja pojat pyrkijöiden edellyttämässä suhteessa. Oppilaalla tulee olla edellytykset suoriutua Kielikoulun vaatimuksista ja tarkastelun perusteella päästä mukaan valintaprosessiin. Oppilaan täytyy pystyä seuraamaan opetusta luokalleen annettavalla kielellä. Valittujen oppilaiden vanhemmat kutsutaan myöhemmin tutustumaan kielikouluun.

Jos oppilaspaikkoja vapautuu kesken lukuvuoden, otetaan 1. luokalle oppilaat arvontalistan mukaan varasijoilta. Mahdollisille vapaille paikoille toiselle tai ylemmälle luokalle voivat hakea kaikki torniolaiset lapset, joiden kotikieli on suomi. Hakemus toimitetaan Kielikoululle. Tiedusteluihin vastaavat kouluvirasto, p. 050 597 1419 tai p. 050 597 1420 tai p. 050 597 1338 sekä Kielikoulu, p. +46 922 261 10  tai p. +46 922 264 30.

Sivun alkuun