Kouluun il­moit­tau­tu­mi­nen

Näiltä sivuilta löydät tietoa esikouluun ja pe­rus­kou­luun il­moit­tau­tu­mi­ses­ta sekä kie­li­kou­luun hakemisesta.

Etusivu » KASVATUS JA OPETUS » Opetuspalvelut » Perusopetus » Kouluun ilmoittautuminen

Uusien esi­kou­lu­lais­ten il­moit­tau­tu­mi­nen

1.1.2015 voimaan tulleen lain mukaisesti lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esikouluun hyväksyminen tehdään sähköisesti 17.2.2023 mennessä.

 

Ensi syksynä aloittavat esikoulunsa vuonna 2017 syntyneet lapset, kaikille on tehty esiopetuspaikkaehdotus lähikouluun lapsen kotiosoitteen perusteella. Lapsi ilmoitetaan esikouluun hyväksymällä DaisyManagerissa lapselle tehty esiopetuspaikkaehdotus. Esiopetusryhmät tarkentuvat toukokuussa. Oppilas voi pyrkiä esioppilaaksi myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Perustellut anomukset tulee lähettää perjantaihin 

17.2.2023 mennessä sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkronalle osoitteeseen Kouluvirasto, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio. 

 

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi hoitoa, hänestä tulee täyttää sähköinen esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatushakemus osoitteessa:

https://tornio.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin

 

Kuljetushakemukset täytetään sähköisesti osoitteessa:

https://tornio.epalvelu.fi/services/tornio/7276/revision/3/

 

Huoltajan tulee kaikissa tapauksissa ilmoittaa lapsensa esikouluun. Lisätietoja esiopetuksesta saa Raisa Niskalalta p. 0407172451. 

Uusien oppilaiden pe­rus­kou­luun il­moit­tau­tu­mi­nen

Ensi syksynä aloittavat koulunkäyntinsä vuonna 2016 syntyneet lapset. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu esikoulun kautta jaetulla peruskoulun oppilasilmoitus lomakkeella, jonka huoltaja toimittaa lähikouluun perjantaihin 17.2.2023 mennessä 

 

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään mainitsemaan syksyyn mennessä tapahtuvat asuinpaikan vaihdokset.  Ensi syksynä aloittavat koulunkäyntinsä harjaantumisopetuksessa kehitysvammaiset lapset. Heidät tulee ilmoittaa Tornion Seminaarin kouluun. 

 

Epäselvissä tapauksissa asiaa voidaan tiedustella lähimmältä koululta tai kouluvirastosta p. 050-597 1419, p. 050-597 1420. 

 

Koulutulokkaille järjestetään huhti – toukokuun aikana mahdollisuus tutustua tulevaan kouluunsa.  Kukin koulu tiedottaa tutustumisajankohdasta ilmoittautumisen yhteydessä.