Anmälan till skolan

Ut­bild­nings­nämn­den skickar ett meddelande till vård­nads­ha­var­na om den skola som eleven ska anmälas till.

Anmälan till skolan

Anmälan till förskolan

Innan skolplikten börjar måste barnet delta i förskoleundervisning under ett års tid. Anmälan till förskolan görs elektroniskt.  Utbildningsnämnden skickar ett meddelande till vårdnadshavarna om den skola som eleven ska anmälas till. Om barnet behöver dagvård utöver förskoleundervisningen, fyller man i en elektronisk ansökan om dagvård utöver förskoleundervisningen.

Anmälan till skolan

Utbildningsnämnden skickar ett meddelande till vårdnadshavarna om den skola som eleven ska anmälas till. De barn med funktionsnedsättningar som inleder sin skogång med träningsundervisning ska anmälas till Tornionseutu skola.

I april–maj kommer barnen att få tillfälle att bekanta sig med sin nya skola.

Anmälan till Språkskolan

Tornio stads och Haparanda kommuns gemensamma Språkskola (en grundskola i Haparanda) tar emot 20 elever från Tornio till första klass som har finska som hemspråk och motsvarande 20 elever från Haparanda som har svenska som hemspråk.

Föräldrar i Tornio som vill att deras barn ska tillägna sig en tvåspråkig grundskola ska anmäla sina barn till Språkskolan skriftligt via den blankett som finns på skolmyndighetens eller Tornio stads webbplats. Anmälan kan också göras fritt formulerat i en skriftlig nsökan till bildningsnämnden till adressen Bildningsnämnden, Stadshuset, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio. Eleven ska också anmälas till den av utbildningsnämnden angivna närskolan. Språkskolan arrangerar varje år ett informationstillfälle där man informerar om undervisningen, detta sker på Språkskolan på adressen Packhusgatan 19, Haparanda.

Vid behov lottar man vilka elever som ska få börja i Språkskolan, flickor och pojkar separat. Eleven bör ha förutsättningar att klara de krav som språkskolan ställer och baserat på en granskning bli utvald till urvalsprocessen. Eleven måste kunna följa undervisningen på det språk som undervisningen sker på. Alla barn i Tornio med finska som hemspråk kan ansöka till eventuella lediga platser i andra klass eller högre.