In­ter­na­tio­nellt samarbete och vänorter

Tornio stad utför aktivt in­ter­na­tio­nellt samarbete bland annat inom området som omfattar Bot­ten­viks­bå­gen och Tornedalen.

Framsida » Stad och förvaltning » Information om Torneå » Internationellt samarbete och vänorter

In­ter­na­tio­nellt samarbete och vänorter

Tornio stad utför aktivt internationellt samarbete bland annat inom området som omfattar Bottenviksbågen och Tornedalen. Tornio har också sex internationella vänorter i Europa och Ryssland.

Tor­ni­o­Ha­pa­ran­da-gräns­sam­ar­be­te

Samarbetsorganisationen Provincia Bothniensis ansvarar för samarbetet mellan Tornio och Haparanda. Dess främsta uppgift är att utveckla, fördjupa och öka samarbetet mellan städerna och invånarna.

Läs mer om TornioHaparanda-gränssamarbetet

Bot­ten­viks­bå­gen

Bottenviksbågen är en kustzon runt Bottenviken i den nordligaste delen av Östersjön.  I Bottenviksbågens område arbetar föreningen Bothnian Arc vars hemort är Haparanda. Invånarantalet inom området uppgår till cirka 710 000 invånare.

Föreningens medlemmar från Finland är Kemi-Tornios, Oulunkaaris, Oulus och Ylivieskas församlingar samt Raahe stad och Mellersta Österbottens förbund och från Sverige Haparanda, Kalix, Luleå, Boden, Piteå och Skellefteå kommuner.

www.bothnianarc.net

Tor­ne­dals­rå­det

Tornedalsrådet bildades 1987 och är en svensk kommunsammanslagning och nordisk gränskommitté, vars hemort är Haparanda. Tornedalsrådet är en samarbetsorganisation för Tornedalskommunerna i Finland och Sverige samt de kommuner i Norge som gränsar till Tornedalen.

Till rådet hör sex kommuner från Finland (Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Enontekiö), fyra från Sverige (Haparanda, Övertorneå, Pajala, Kiruna) och tre från Norge (Nordreisa, Kåfjord, Storfjord).

Tornedalsrådet

Tornios vänorter

Tornio stads vänortskommitté ansvarar för Tornios officiella samarbete med vänorterna.

Vänortskommittén håller kontakt med vänorterna, koordinerar samarbetet som utförs mellan orterna samt arrangerar olika samarbetsevenemang och projekt såväl själv som i samarbete med andra aktörer som är intresserade av vänortsfrågor.

Våra vänorter är: