Tornio är staden med mångsidiga utbildningsmöjligheter

Tornio har varit en traditionell skolstad sedan 1630 då ett pedagogium grundades i staden. Idag har staden mångsidiga inlärnings- och kunskapsmiljöer som möjliggör ett livslångt lärande. Tack vare närheten till Haparanda i Sverige finns det också tillgång till många tvåspråkiga undervisnings- och utbildningstjänster. Tornio och Haparanda samarbetar exempelvis inom barnomsorg och grundutbildning.

I Tornio finns också yrkesinstitutet Lappia samt Peräpohjolan opisto där man exempelvis kan utbilda sig till ungdoms- och fritidsledare. Yrkeshögskolan i Lappland erbjuder också högre utbildning. Här finns livlig verksamhet vad gäller medborgarinstitut och folkhögskolor, utöver Peräpohjola opisto finns här också Tornio medborgarinstitut.

Back to the top