Ope­tus­pal­ve­lut

Tornion mo­ni­puo­li­nen oppimis- ja osaa­mi­sym­pä­ris­tö mah­dol­lis­taa elinikäisen oppimisen ikään katsomatta.

Etusivu » KASVATUS JA OPETUS » Opetuspalvelut

Tornio on mo­ni­puo­lis­ten kou­lut­tau­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sien kaupunki

Tornio on perinteinen koulukaupunki jo vuodesta 1630 lähtien, jolloin kaupunkiin perustettiin pedagogio. Nykyisin kaupungissa on monipuolinen oppimis- ja osaamisympäristö, joka mahdollistaa elinikäisen oppimisen. Vieressä sijaitsevan Ruotsin Haaparannan läheisyyden ansiosta tarjolla on paljon myös kaksikielisiä opetus- ja koulutuspalveluja. Tornion ja Haaparannan kaupungit tekevät yhteistyöstä esimerkiksi päivähoidon ja peruskoulutuksen saralla.

Torniossa toimivat myös ammattiopisto Lappia sekä Peräpohjolan opisto, jossa voi opiskella esimerkiksi nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon. Korkea-asteen opetusta kaupungissa tarjoaa Lapin ammattikorkeakoulu. Kansalais- ja kansanopistotoiminta on vilkasta paitsi Peräpohjolan opiston myös Tornion kansalaisopiston ansiosta.