Kon­ser­niyh­tei­söt

Tornion kaupungin omis­ta­ja­po­li­tii­kan tavoitteena on turvata kaupungin pit­kä­jän­tei­nen toiminta.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Organisaatio » Konserniyhteisöt

Ty­tä­ryh­tei­söt, kun­tayh­ty­mä­osuu­det ja osak­kuusyh­tei­söt

Tornion kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen toiminta ja varmistaa pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liittyvän päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus.

Omistajapolitiikassa määritellään kaupungin strategisesti tärkeät omistukset, asetetaan sitoutuneen pääoman tuottotavoitteet ja muut tavoitteet, määritellään palvelutuotannon tuotantovälineiden hankintaperiaatteet sekä määritellään vastuut omaisuuden käytössä ja omistukseen liittyvässä raportoinnissa.

Tornion kaupungin omistajapoliittiset tavoitteet on määritelty tarkemmin kaupunginvaltuuston päättämissä omistajapoliittisissa linjauksissa.

Omistajapolitiikka on osa kuntalain 37 §:n tarkoittamaa kuntastrategiaa, jonka valtuusto hyväksyy. Omistajapolitiikassa määritetään, missä kunnan on perusteltua olla omistajana ja sijoittajana.

Kuntalain 48 §:n mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta konsernijohtoon kuuluvien välillä määrätään hallintosäännössä.

Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä aktiivisesti myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Myötävaikuttaminen perustuu kuntastrategiaan, omistajapolitiikkaan ja yhteisölle asetettuihin tavoitteisiin.

Valtuusto päättää kuntalain 14 §:n mukaan omistajaohjauksen periaatteista. Omistajaohjauksen periaatteet ovat luonteeltaan pysyviä toimintaperiaatteita, jotka määrittelevät sen, miten kunnan omistamia yhtiöitä johdetaan, ohjataan ja valvotaan.

Ty­tä­ryh­tei­söt

KotipaikkaKunnan omistusosuus %Konsernin omistusosuus %
Tornion Vuokra-asunnot OyTornio100100
Tornion Krunni OyTornio100100
Tornion Palveluasunnot OyTornio100100
Länsi-Pohjan Hevosurheilukeskus OyTornio90,590,5
Tornion Keilahalli OyTornio79,879,8
Bottenvikens
Reningsverk Ab
Haaparanta6565,00
Business TornioTornio73,773,7
Tornion Energia OyTornio100100
Tornion Vesi OyTornio100100
Tornion TyövoimalasäätiöTornio100100

Kun­tayh­ty­mät

KotipaikkaKunnan
omistusosuus %
Konsernin
omistusosuus %
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä LappiaTornio55,5855,58
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäKemi27,16727,2
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymäRovaniemi7,77,7
Lapin LiittoRovaniemi12,312,3

Yhteis- ja omis­tusyh­tey­syh­tei­söt

KotipaikkaKunnan omistusosuus %Konsernin omistusosuus %
Kemin Digipolis OyKemi23,823,8
As Oy Tornion
Uusikatu 5
Tornio4040
Meri-Lapin Vesi OyTornio4545
Perämeren Jätehuolto OyKemi34,634,6
Kiint. Oy Tornion MatkailupysäkkiTornio42,142,1
Lapin Ammattikorkeakoulu OyRovaniemi17,1