Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet ja osakkuusyhteisöt

Tornion kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen toiminta ja varmistaa pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liittyvän päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus.

Omistajapolitiikassa määritellään kaupungin strategisesti tärkeät omistukset, asetetaan sitoutuneen pääoman tuottotavoitteet ja muut tavoitteet, määritellään palvelutuotannon tuotantovälineiden hankintaperiaatteet sekä määritellään vastuut omaisuuden käytössä ja omistukseen liittyvässä raportoinnissa.

Tornion kaupungin omistajapoliittiset tavoitteet on määritelty tarkemmin kaupunginvaltuuston päättämissä omistajapoliittisissa linjauksissa.

Omistajapolitiikka on osa kuntalain 37 §:n tarkoittamaa kuntastrategiaa, jonka valtuusto hyväksyy. Omistajapolitiikassa määritetään, missä kunnan on perusteltua olla omistajana ja sijoittajana.

Kuntalain 48 §:n mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta konsernijohtoon kuuluvien välillä määrätään hallintosäännössä.

Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä aktiivisesti myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Myötävaikuttaminen perustuu kuntastrategiaan, omistajapolitiikkaan ja yhteisölle asetettuihin tavoitteisiin.

Valtuusto päättää kuntalain 14 §:n mukaan omistajaohjauksen periaatteista. Omistajaohjauksen periaatteet ovat luonteeltaan pysyviä toimintaperiaatteita, jotka määrittelevät sen, miten kunnan omistamia yhtiöitä johdetaan, ohjataan ja valvotaan.

Tytäryhteisöt

Kotipaikka Kunnan omistusosuus % Konsernin omistusosuus %
Tornion Vuokra-asunnot Oy Tornio 100 100
Tornion Krunni Oy Tornio 100 100
Tornion Palveluasunnot Oy Tornio 100 100
Länsi-Pohjan Hevosurheilukeskus Oy Tornio 90,5 90,5
Tornion Keilahalli Oy Tornio 79,8 79,8
Bottenvikens
Reningsverk Ab
Haaparanta 65 65,00
Business Tornio Tornio 73,7 73,7
Tornion Energia Oy Tornio 100 100
Tornion Vesi Oy Tornio 100 100
Tornion Työvoimalasäätiö Tornio 100 100

 

Kuntayhtymät

Kotipaikka Kunnan
omistusosuus %
Konsernin
omistusosuus %
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Tornio 55,58 55,58
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kemi 27,167 27,2
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Rovaniemi 7,7 7,7
Lapin Liitto Rovaniemi 12,3 12,3

 

Yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt

Kotipaikka Kunnan omistusosuus % Konsernin omistusosuus %
Kemin Digipolis Oy Kemi 23,8 23,8
As Oy Tornion
Uusikatu 5
Tornio 40 40
Meri-Lapin Vesi Oy Tornio 45 45
Perämeren Jätehuolto Oy Kemi 34,6 34,6
Kiint. Oy Tornion Matkailupysäkki Tornio 42,1 42,1
Lapin Ammattikorkeakoulu Oy Rovaniemi 17,1
Sivun alkuun