Ää­ni­te­ko­koel­ma

Pe­rin­ne­haas­tat­te­lu­ja ja pai­kal­lis­ra­dio-ohjelmia

Ää­ni­te­ko­koel­ma

Tornionlaakson museon äänitekokoelman vanhimmat äänitteet ovat 1960-luvulta, mutta pääosan muodostavat C-kaseteille 1970-1980 -luvuilla tehdyt Alatornion pitäjäseuran perinnehaastattelut. Kokoelmassa on myös paikallisradion Radio Provinssin, joka toimi vuosina 1989-2002, pääasiassa Tornion seudun historiaa käsittelevien ohjelmien Revox-studionauhoja.

Vuonna 2005 studionauhat ja osa museon kaseteista digitoitiin yhteistyössä Länsi-Lapin ammatti-instituutin kanssa. Osa äänitteistä on kuunneltavissa verkkosivuillamme Museoradion kautta.

Museon äänitekokoelmia voi tulla tutkimaan maksutta virka-aikana. Tutkimusaika tulee sopia etukäteen amanuenssin kanssa.

Ää­ni­te­myyn­ti

Digitoituja äänitteitä on mahdollista myös ostaa tutkimuskäyttöön. Äänitteet ovat mp3-muodossa.

Äänitejäljenteen hinta on 18,55 € / kpl + alv

Luettelo digitoiduista äänitteistä (pdf)

Tor­nion­laak­son museon äänitteiden toi­mi­tuseh­dot

Asiakkaalla on äänitteeseen kertakäyttöoikeus äänitetilauksessa määriteltyyn tarkoitukseen. Oikeutta ei saa myydä eikä siirtää, eikä äänitettä saa levittää internetissä tai sosiaalisessa mediassa. Asiakkaalla on vastuu tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta äänitettä käytettäessä. Mahdollisista äänitteen muutoksista ja muokkauksista on hyvän tavan mukaisesti mainittava käytön yhteydessä.

Äänitteen sisältämiä tietoja julkaistessa on mainittava Tornionlaakson museon äänitekokoelma ja äänitteen numero.