Yleisötyö

Tai­de­kas­va­tus on yksi tär­keim­mis­tä Aineen taidemuseon toiminnan pain­opis­teis­tä.

Yleisötyö

Aineen taidemuseon yleisötyö ja tai­de­kas­va­tus­toi­min­ta

Yleisötyön tavoitteena on saattaa Aineen taidemuseon kokoelmat ja näyttelyt kaikkien ulottuville. Sen tärkeä osa on näyttelyiden sisältöjen avaaminen yleisölleen erilaisilla tavoilla, kuten opastuksilla, työpajoilla ja oheistapahtumilla. Yleisötyö räätälöidään kohteelleen sopivaksi, jolloin jokainen kävijä voi nauttia taiteesta tasavertaisesti.

Taidekasvatus
Aineen taidemuseon taidekasvatustyö tähtää sen kokoelmien avaamiseen eri tavoin. Taidekasvatustyö perustuu aina taidemuseon omiin näyttelyihin ja kokoelmiin. Taidemuseo tekee lukuvuosittain taidekasvatusohjelman, jonka pohjalta varhaiskasvatukselle, kouluille ja oppilaitoksille tarjotaan palveluja. Taidekasvatustyön perustana on, että tarjottava toiminta sopii kaikenikäisille. Taidekasvatustyö koostuu opastuksista, työpajoista, taideleikeistä ja -peleistä sekä tapahtumista.

Museopedagogia
Aineen taidemuseon yleisötyön ja taidekasvatustyön tavoitteita ja toimintatapoja määrittelee museopedagoginen ohjelma. Sen tarkoituksena on tuottaa oivaltavia tapoja avata näyttelyitä ja kokoelmia eri yleisöryhmille. Museopedagogia kattaa kaikki ikä- ja kävijäryhmät.

Kouluyhteistyö
Aineen taidemuseo on elämyksen, oivalluksen ja oppimisen paikka. Se on luonteva ja innostava oppimisympäristö, joka tukee koulujen opetustehtävää tarjoamalla kouluille mahdollisuuden hyödyntää sen sisältöjä osana kouluopetusta. Taidemuseon tavoitteena on tehdä yhteistyötä koulujen kanssa hyödyntäen perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa, joka tukee koulujen moniaineista opetusta ja korostaa oppilaiden omatoimisuutta, vuorovaikutustaitojen merkitystä sekä rohkaisee opettajia koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen käyttöön. Tämä tarkoittaa taidemuseon osalta tiiviimpää yhteistyötä koulujen ja esiopetuksen kanssa. Museon näyttelyitä ja kokoelmia on helppo liittää melkein mihin tahansa oppiaineiseen. Aineen taidemuseo järjestää kouluille ja oppilaitoksille suunnattuja näyttelykohtaisia toimintakokonaisuuksia. Lähtökohtana on opastettu näyttelyyn tutustuminen sekä työpaja, jossa näyttelykokemusta voi syventää itse tehden. Aineen taidemuseo on myös kehittänyt erilaisia taidekasvatuspelejä ja leikkejä, joita voidaan käyttää näyttelyyn tutustumisen yhteydessä.

Opastukset
Yleisöpastus tutustuttaa esillä oleviin näyttelyihin ja taidemuseon historiaan. Opastuksessa voidaan myös huomioida yleisön toiveita esimerkiksi opastuksen painopisteistä. Näkövammaisten museovieraiden on mahdollista varata kuvailutulkkausopastus. Opastusten kesto on noin 45 minuuttia, ryhmän maksimikoko 25 henkilöä/opas.  Opastuskielet suomi, ruotsi ja englanti.

AINEEN TAIDEMUSEON TAI­DE­KAS­VA­TUS­OH­JEL­MA – Kevät 2024

Kuva & Sana – monotypiapaja

Aineen taidemuseon kevään taidepajassa yhdistetään kuvaa ja sanaa. Taidepajan lähtökohtana on torniolaisten nuorten taidemuseoon kuratoima Ystävyys-aiheinen näyttely. Näyttelyssä ystävyys saa kuvallisen muodon. Taidepajassa monotypiatekniikalla ja gellilevyn avulla yhdistetään kuva-aiheita loruihin ja sarjakuvamaailmaan. Sekatekniikalla jatketaan kuvan muokkaamista haluttuun suuntaan.

Monotypiapaja voidaan toteuttaa taidemuseon tilojen lisäksi päiväkodissa, koulussa tai ryhmän omassa kokoontumistilassa ohjattuna taidepajana. Taidepaja sisältää taideteosten esittelyn, ohjauksen tekniikkaan ja materiaalit. Työpaja sopii kaikenikäsille.

Varaukset ja lisätietoja:
museolehtori Anita Alamaunu / Aineen taidemuseo
050 597 1192 / anita.alamaunu@tornio.fi

Ku­vai­lu­tulk­kaus

Arvid Liljelund, Tornion kirkon interiööri, 1888, Aineen Kuvataidesäätiön kokoelma

Kuvailutulkkauksessa visuaalinen sanallistetaan. Kuvailija välittää näkövammaiselle teoksen värit, muodot, tyylin ja tunnelman. Kuvailutulkkauksesta voi nauttia myös ei-näkövammainen

Videolla kuvaillaan Arvid Liljelundin maalaus Tornion kirkon interiööri. Teos on vuodelta 1888 ja se kuuluu Aineen Kuvataidesäätiön kokoelmaan.

Lukija Adam Huuva, muusikko
Kuvaus ja editointi Jari Hannuniemi, näyttelymestari, Aineen taidemuseo
Käsikirjoitus Virpi Kanniainen, museonjohtaja, Aineen taidemuseo

Aineen taidemuseon uusi verk­ko­työ­pa­ja Voyage Pittoresque – Matka maisemaan

Aineen taidemuseo jatkaa taidekasvatustyötään verkossa. Uusittuun kokoelmanäyttelyyn Eila on suunniteltu verkkotyöpaja Voyage Pittoresque – Matka maisemaan, joka soveltuu kaikille etä- ja lähiopetuksessa oleville sekä myös itsenäiseen työskentelyyn. Voyage Pittoresque -työpajassa tutustutaan Eila-näyttelyssä oleviin maisemamaalauksiin, joiden pohjalta tehdään omasta ikkunasta avautuva maisema ripauksella mielikuvitusta niin aiheessa kuin tekniikassakin.
Lue lisää –>