Kaavoilla ohjataan kaupungin kehittymistä

Tärkein tavoitteemme on tasapainoisesti ja hallitusti kehittyvä yhdyskuntarakenne, joka toimii hyvin kaikissa muutostilanteissa.

Tornion kaupungin fyysistä kehittymistä ohjataan asema- tai yleiskaavoilla. Löydät linkeistä vireillä olevat kaavat uudistetulta Tornion kaupungin kaavatorilta sekä voimassa olevat kaavat, kaavoituskatsauksen ja asemakaavan muutoshakemuksen.

Onnistuneen kaavoituksen edellytyksenä on toimiva maapolitiikka, jota varten on Tornion kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.11.2014 § 73 Tornion maapoliittisen ohjelman 2014–2021.

Palvelualueellamme laaditaan kaavojen lisäksi kehittämis-, katu- ja vesihuoltosuunnitelmia, joilla parannetaan ja ylläpidetään kaupungin rakennettua ympäristöä.

Sivun alkuun