Vireillä olevat kaavat

Tältä sivulta löydät kaikki Tornion kaupungin vireillä olevat asema- ja ranta-asemakaavat sekä yleiskaavahankkeet.

Nähtävillä olevista kaavahankkeista voi jättää virallisen mielipiteen tai muistutuksen nähtävilläoloaikana sähköpostitse kirjaamo@tornio.fi tai postitse Tornion kaupunki, Kaupunginkanslian kirjaamo, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Nähtävillä olevat kaavat

Martimon tuulivoimapuiston alue Tornion kaupungin pohjoisosassa Martimon alueella. Hankealue sijoittuu Korttovaaran, Kaisavaaran, Sorvasvaaran sekä kaupungin pohjoisrajan väliselle alueelle. Tästä voit katsoa sijainnin opaskartalta.

Katso lisätietoja tulossa olevasta hankkeesta. 

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilla
Nähtävillä: 23.05.2022 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunitelma 23.05.2022 tarkistettu 19.05.2022 MRL 63 §

Asemakaavat

Kaupunginosa 25. Pihlajasaari, osa Pihlajasaarentien sisään jäävästä alueesta ja osa Pihlajasaarentien ja Vuotinputaan välisestä alueesta. Tästä voit katsoa kuvan asemakaavan alueesta ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 12.2.2020
Nähtävillä: 12.2.2020 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunitelma 12.2.2020, tarkistettu 03.11.2021
MRL 63 §

Luonnosvaihe
Nähtävillä: 09.11.2021 alkaen 30 päivän ajan MRA 30 §
Asemakaavaluonnos 03.11.2021
Asemakaavaluonnoksen selostus 03.11.2021
Ilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 09.11.2021

Ehdotusvaihe
Teknisten palvelujen lautakunta: 12.01.2022 8 §
Kaupunginhallitus /nähtäville: 17.01.2022 27 §
Virallisesti nähtävillä: 26.01.2022 alkaen 30 päivän ajan MRA 27 §
Asemakaavaehdotus 04.01.2022
Asemakaavaehdotuksen selostus 04.01.2022
Ilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 26.01.2022

Hyväksymisvaihe
Kaupunginhallituksen hyväksyminen: 07.03.2022 101 §
Asemakaava 04.01.2022, tarkistettu 01.03.2022
Asemakaavan selostus 04.01.2022, tarkistettu 01.03.2022

Kaupunginvaltuuston hyväksyminen: 28.03.2022 34 §
Asemakaavamuutos 04.01.2022, tarkistettu 01.03.2022
Asemakaavamuutos selostus 04.01.2022, tarkistettu 01.03.2022
Lainvoimanne: 06.05.2022

Kaupunginosa 15. Torppi, kortteli 19 sekä siihen liittyvä katualue. Tästä voit katsoa kuvan asemakaavamuutoksen alueesta ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 15.12.2021
Nähtävillä: 15.12.2021 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.12.2021 MRL 63 §

Luonnosvaihe
Nähtävillä: 15.12.2021 alkaen 14 päivän ajan MRA 30 §
Asemakaavaluonnos 15.12.2021
Asemakaavaluonnoksen selostus 15.12.2021
Ilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 15.12.2021

Ehdotusvaihe
Teknisten palvelujen lautakunta: 12.01.2022 9 §
Kaupunginhallitus /nähtäville: 17.01.2022 28 §
Virallisesti nähtävillä: 26.01.2022 alkaen 14 päivän ajan MRA 27 §
Asemakaavaehdotus 04.01.2022
Asemakaavaehdotuksen selostus 04.01.2022
Ilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 26.01.2022

Hyväksymisvaihe
Kaupunginhallituksen hyväksyminen: 21.02.2022 85 §
Asemakaavamuutos 04.01.2022, tarkistettu 10.02.2022
Asemakaavamuutoksen selostus 04.01.2022, tarkistettu 10.02.2022

Kaupunginosa 22. Kiviranta, korttelit 66 ja 147 sekä niihin liittyvä kevyen liikenteen väylä. Tästä voit katsoa kuvan asemakaavamuutoksen alueesta ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 2.10.2019
Nähtävillä: 2.10.2019 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.09.2019, tarkistettu 25.06.2020
MRL 63 §

Luonnosvaihe
Nähtävillä: 1.7.2020 alkaen 37 päivän ajan MRA 30 §
Asemakaavaluonnos 25.06.2020
Asemakaavaluonnoksen selostus 25.06.2020
Ilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 1.7.2020

Kaupunginosa 22. Kiviranta, korttelit 179, 180 ja 181 sekä niihin liittyvät katu- puisto ja liikennealueet. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: lehdessä 20.3.2002
Nähtävillä: 22.3.2003 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.3.2002 MRL 63 §

Luonnosvaihe
Nähtävillä: 12.9.2003 alkaen 14 päivän ajan MRA 30 §
Asemakaavaluonnos 
Asemakaavamerkintöjä ja määräyksiä
Ilmoituskirje osallisille: 12.9.2003
Ilmoitus lehdessä 11.9.2003

Kaupunginosa 1.Suensaari, kortteli 12 (osa), Hallituskatu 11. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: 03.06.2016
Nähtävillä: 08.06.2016 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.05.2016 MRL 63 §

Luonnosvaihe
Nähtävillä: 08.06.2016 alkaen 14 päivän ajan MRA 30 §
Asemakaavaluonnos 07062016
Asemakaavaluonnoksen selostus
Ilmoitus lehdessä: 03.06.2016

Ehdotusvaihe
Teknisten palvelujen lautakunta: 28.9.2016 176 §
Kaupunginhallitus/ nähtäville: 3.10.2016 225 §
Virallisesti nähtävillä: 19.10.2016 alkaen 30 päivän ajan MRA 27 §
Asemakaavaehdotus 21.09.2016
Asemakaavaehdotuksen selostus 21.09.2016
Ilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 19.10.2016

Kaupunginosa 1.Suensaari, korttelit 14(osa) ja 15 sekä niihin liittyvät liikenne-, venevalkama- ja vesialueet. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Lounais-Lappi 19.10.2014
Nähtävillä: 19.10.2014 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.10.2014 MRL 63 §

Kaupunginosa 4. Suensaari, korttelit 15 ja 16 sekä niihin liittyvät katu- ja torialueet. Kaupunginosa 6.Suensaari, Puutarhakadun osa. Tästä voit katsoa  asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Lounais-Lappi 27.3.2014
Nähtävillä: 27.3.2014 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.3.2014 MRL 63 §

Kaupunginosa 9. Suensaari, kortteli 8 (osa) sekä siihen liittyvä virkistysalue. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 28.11.2018
Nähtävillä: 28.11.2018 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.11.2018 MRL 63 §

Kaupunginosa 12. Palosaari, kortteli 56 (osa). Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe 
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 4.11.2015
Nähtävillä: 4.11.2015 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2015 MRL 63 §

Kaupunginosa 8. Suensaari, kortteli 1 (osa). Tästä voit katsoa asemakaavan alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 4.11.2015
Nähtävillä: 4.11.2015 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.10.2015 MRL 63 §

Kaupunginosa 23. Kirkonmäki, korttelit 10, 11 ja 13 sekä niihin liittyvät virkistys- ja katualueet. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen alueen kuvan ja sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Lounais-Lappi 22.12.2014
Nähtävillä: 22.12.2014 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.12.2014 MRL 63 §

Kaupunginosa 12. Palosaari, korttelit 61 ja 62 sekä niihin liittyvät puisto- ja liikennealueet. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kaupunkilehti Kemi-Tornio 6.6.2013
Nähtävillä: 6.6.2013 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.5.2013 MRL 63 §

Kaupunginosa 22. Kiviranta, korttelit. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: lehdessä 23.1.2003
Nähtävillä: 23.1.2003 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.1.2003 MRL 63 §

Kaupunginosa 22. Kiviranta, korttelit. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: lehdessä 23.1.2003
Nähtävillä: 23.1.2003 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.1.2003 MRL 63 §

Maarekisterikylä 418 Laivaniemi, Kyläjoen koulun ympäristö, uusi asemakaava-alue. Tästä voit katsoa asemakaavan sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: lehdessä 1.4.2004
Nähtävillä: 5.4.2004 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.4.2004 MRL 63 §

 

Kaupunginosa 8.Suensaari (Juhannussaari), kortteli 7, tontti 2 sekä siihen liittyvä leikkikenttäalue. Tästä voit katsoa asemakaavamuutoksen sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Torniolainen 1.6.2006
Nähtävillä: 5.6.2006 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.6.2006 MRL 63 §

Yleiskaavat

Karhakkamaan tuulivoimapuiston alue, joka rajautuu pohjoisessa Ylitornion kunnanrajaan ja lounaassa Kitkiäisvaaran tuulivoimapuistoon. Tästä voit katsoa sijainnin opaskartalta.

Katso lisätietoja hankkeesta ja aineistot. 

Valkiavaaran tuulivoimapuiston alue, joka sijaitsee 45 kilometriä Tornion keskustasta koilliseen ja 15 kilometriä Tervolan keskustasta pohjoiseen. Hanke rajautuu kaakosta Tervolan kunnanrajaan. Tästä voit katsoa sijainnin opaskartalta.

Aloitusvaihe
Vireilletuloilmoitus lehdessä: Kotikulmilta 9.3.2022
Nähtävillä: 14.3.2022 alkaen MRL 62 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.02.2022 MRL 63 §

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/ValkiavaarantuulivoimahankeYVA (linkki vie ympäristöhallinnon sivulle). Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ELY-keskukselle.

Yleisötilaisuus:
Hankkeessa pidetään torstaina 24.03.2022 klo 18 – 20 yleisötilaisuus, jossa esitellään OAS:t ja YVA-ohjelma, Tervolan kunnantalon valtuustosalissa (Keskustie 81). Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai etänä. Paikan päälle on mahdollista tulla tutustumaan aineistoon ja keskustelemaan jo klo 17 alkaen.
Linkki yleisötilaisuuteen: https://bit.ly/teams-yleisotilaisuus

 

Tervolassa 23.03.2022 pidetyn yleisötilaisuuden YVA-menettelyn ja tuulivoimaosayleiskaavan muistio.

Tulevat hankkeet

Vinsanmaan tuulivoimapuiston alue Tornion länsiosassa, Vinsanmaan alueella. Hanke sijoittuu Arpelan kylän koillispuolelle, Sattajärven lounaispuolelle ja Korpijärven pohjoispuolelle. Tästä voit katsoa sijainnin opaskartalta. 

Katso lisätietoja tulossa olevasta hankkeesta. 

Sivun alkuun