Katusuunnittelu

Katujen suunnittelutyössä laaditaan asemakaavan pohjalta kadun tekniset rakennussuunnitelmat sillä tarkkuudella, että katu-urakka voidaan niiden perusteella kilpailuttaa ja toteuttaa. Suunnitelmissa kuvataan kadun rakenteet ja varusteet sekä rakennustöiden toteutustapa.

Katusuunnitelmiin sisältyvät myös vesihuolto- sekä laite- ja johtokartat. Katualueet toimivat kaupungin vesihuolto-, kaukolämpö-, sähkö- ja tietoliikenneverkostojen tärkeänä sijoituspaikkana ja siksi katusuunnitelmien teossa suunnittelija toimii aina yhteistyössä vesi- ja energiayhtiön sekä tietoliikenneoperaattorien kanssa.

Uudet katusuunnitelmat pidetään nähtävillä kaupungin nettisivuilla ennen niiden lopullista hyväksymistä. Sivujen Ajankohtaista-osion kuulutuksissa ilmoitetaan valmistuneista suunnitelmista. Tämän sivun oikeaan laitaan tulee myös aina linkki kulloinkin nähtävillä oleviin suunnitelmiin.

Sivun alkuun