Toimenpideluvan hakeminen

Toimenpideluvanvaraisia toimenpiteitä ovat:

 • rakennelman rakentaminen (esim. katos)
 • kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen
 • julkisivumuutos
 • mainostoimenpide
 • aidan tai kadun reunusmuurin rakentaminen
 • asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen
 • maalämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen
 • kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentaminen.

Toimenpidelupaa varten tarvittavat asiakirjat:

 1. lupahakemus
 2. pääpiirustukset
 3. selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta
 4. naapurin kuuleminen soveltuvin osin.

Toimenpiteestä riippuen voidaan vaatia myös muita asiakirjoja. Saat lisätietoa tarvittavista asiakirjoista rakennusvalvonnasta.

Sivun alkuun