Kirjaston historia

Tornion kau­pun­gin­kir­jas­ton historia on yli 200 vuotta pitkä.

Etusivu » KULTTUURI JA VAPAA-AIKA » Kirjasto » Kirjaston historia

Kirjaston historia

Vuonna 1804 muutamat torniolaiset porvarit lähettivät maistraatille anomuksen saada perustaa suljettu seura, jonka tarkoituksena oli käydä keskusteluja ja pitää luentoja. Jäsenmaksut oli tarkoitus käyttää vuokranmaksuun sekä kirjojen ja lehtien hankkimiseen. Tämä hakemus oli ilmeisesti Tornion lukuseuran perustamisasiakirja.

Suomessa 1700-1800-lukujen taitteessa perustettuja lukuseuroja on pidetty nykyisen kirjastolaitoksen alkuna. Lukuseurat saivat nopeasti yleisen luonteen; niiden säilyneissä säännöissä on mainittu mahdollisuus myös muille kuin jäsenille lainata kirjoja pientä maksua vastaan. Tornion kirjaston historia ulottuu siis yli 200 vuoden taakse.

Kunnallisesti ylläpidetyksi Tornion kirjasto muuttui 1800-1900-lukujen taitteessa. Vuoden 1899 huhtikuussa kansakoulun johtokunta esitti varoja kansankirjaston perustamista ja ennestään löytyvän lainakirjaston yhdistämistä kansankirjastoon. Einar Kalmin allekirjoittamassa asiakirjassa esitettiin myös toimikunnan perustamista laatimaan kirjaston sääntöjä sekä hankkimaan kirjoja ja järjestämään kirjastoa. Kirjastoa hoidettiin sivutoimisesti vuoteen 1966 saakka, jolloin Tornioon saatiin ensimmäinen kirjastonhoitajan päävirka.

Vuoden 1973 kuntaliitoksessa Alatornio, Karunki ja Tornio yhdistyivät yhdeksi kunnaksi. Kuntaliitoksen jälkeen Tornion kirjastoverkko oli laajimmillaan: pääkirjasto, 6 sivukirjastoa, 3 laitoskirjastoa ja kirjastoauto.

Tornion kirjaston historiaan 1900-luvulla mahtuu useita kiinteistöstä toiseen muuttoja, sivukirjastojen perustamisia ja sulkemisia. Pääkirjasto aloitti toimintansa nykyisellä paikalla, Länsirannalla, vuonna 1986. Arkkitehti Matti Porkan suunnitteleman rakennuksen, Rajakartanon, toisessa päässä toimii Aineen taidemuseo.

Tällä hetkellä Tornion kaupunginkirjasto muodostuu pääkirjastosta ja kirjastoautosta. Lähikirjastoista viimeinen, Arpela, suljettiin maaliskuussa 2016. Pääkirjasto vastaa keskusta-alueen palveluista, kirjastoauto tuo kirjastopalvelut kouluille, päiväkodeille ja kylien asukkaille. Tämänhetkinen kirjastoauto on Tornion kolmas kirjastoauto, ja se otettiin käyttöön vuonna 1998.