Kok­ko­kan­kaan koulu

Kok­ko­kan­kaan koulu on alakoulu. Samoissa tiloissa sen kanssa toimii myös esiopetus sekä aamu- ja il­ta­päi­vä­toi­min­ta.

Etusivu » KASVATUS JA OPETUS » Opetuspalvelut » Peruskoulut » Kokkokankaan koulu

Kok­ko­kan­kaan koulu

Kokkokankaan koulu on valmistunut vuonna 1989. Koulun laajennusosa on otettu käyttöön vuonna 2011. Koulu on 1–6. luokkien alakoulu. Samoissa tiloissa toimii myös Kokkokankaan esiopetus sekä 1.–2. vuosiluokkien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta.

Pirkkiön koulu kuuluu hallinnollisesti Kokkokankaan koulun yhteyteen ja yhteistyömme on alueellisesti aktiivista. Teemme yhteistyötä ja kehitämme toimintaamme systemaattisesti yhdessä kotien ja lähiympäristön kanssa.

Yh­teys­tie­to­ja

  • Vararehtori Janni Korpikoski, p. 050 597 1517
  • Kuraattori Terttu Mäkimartti, p. 040 575 3341
  • Eri­tyi­so­pet­ta­ja Pirjo Massa, p. 050 597 1518
  • Opettajien huone, p. 050 597 1501
  • Keittiö, p. 050 597 1509
  • Il­ta­käy­tön­val­von­ta, p. 045 209 8383, p. 045 644 1606
  • Vah­ti­mes­ta­ri Arto Vanha, p. 040 577 6865
  • Aamu-/il­ta­päi­vä­ker­ho, p. 040 761 0368

Metka – Tornion har­ras­ta­mi­sen malli

Lukuvuoden 2023 – 2024 Metka-tunnit julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa elokuussa.

Lisää tietoa saat hankekoordinaattorilta: Jenna Keränen, puh. 040 777 2151, jenna.keranen@tornio.fi