Lap­siys­tä­väl­li­nen kunta

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Tietoa Torniosta » Lapsiystävällinen kunta

Lap­siys­tä­väl­li­nen kunta

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Malli auttaa kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Se auttaa kuntia varmistamaan, että erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat.

Suomen UNICEF myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, mikäli kunnan työ on edennyt tunnustuksen kriteerien mukaisesti. Uusina mallissa aloittavien kuntien kehittämistyö ennen tunnustuksen myöntämistä kestää hieman yli kaksi vuotta.

Iso osa lapsia koskevista päätöksistä tehdään kunnissa. Siksi kunnat ovat avainasemassa lapsen oikeuksien turvaajina. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa.

Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin.