Viestintä ja graafinen ohjeisto

Tornion kaupungin viestintä on avointa, ennakoivaa, vuo­ro­vai­kut­teis­ta, tas­a­puo­lis­ta ja asi­kas­läh­töis­tä.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Tietoa Torniosta » Viestintä ja graafinen ohjeisto

Tornion kaupungin viestintä

Viestintä on tärkeä osa kaupungin ja koko sen henkilöstön työtä. Tornion viestintä on avointa, ennakoivaa, vuorovaikutteista, tasapuolista ja asiakaslähtöistä.

Kaupungin viestintää johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. Viestintäyksikkö kehittää ja koordinoi kaupungin viestintää ja markkinointia ja huolehtii brändistä ja graafisesta ilmeestä. Myös kaupungin eri viestintäkanavien päätoimitus on viestintäyksikössä. Toimialajohtajat vastaavat kukin oman toimialansa viestinnästä viestintäyksikön tukemana.

Vies­tin­tä­ka­na­vat

Kaupungin pääasialliset viestintäkanavat ovat:

  • verkkosivut
  • sosiaalisen median kanavat Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram
  • ilmoitukset ja uutiset
  • asu­kas­ti­lai­suu­det
  • ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri
  • erilaiset esitteet ja julkaisut
  • lähetä tiedotteesi säh­kö­pos­tit­se kirjaamo@tornio.fi

Tornio-logo

Viestinnässä ja markkinoinnissa käytetään ensisijaisesti Tornio-logoa. Logosta on vaaka- ja pystymalli tummansinisenä ja valkoisena. Tummansinistä versiota käytetään vaalealla pohjalla ja valkoista versiota tummalla pohjalla. Materiaalissa käytettävä malli valitaan tapauskohtaisesti sen mukaan, kumpi sopii tilaan paremmin. Pyydä tarvittaessa valkoinen versio viestintäpäälliköltä.

Tornio-logo verk­ko­käyt­töön

Vaakamalli
Pystymalli

Tornio-logo pai­no­käyt­töön

Vaakamalli
Pystymalli

Tornion kaupungin vaakuna

Tornion kaupungin vaakunan on suunnitellut Olof Eriksson vuonna 1956. Siinä esiintyy hopeakentässä punainen kirkontorni, jonka katto keski- ja kulmahuippuineen sekä ovi-, ikkuna- ja ampuma-aukot ovat siniset. Vaakunan käyttö edellyttää kaupungin lupaa. Lupa haetaan kaupunginkansliasta, kirjaamo@tornio.fi. Vaakunaa ei saa muokata, ja sitä saa käyttää vain tarkoitukseen, johon lupa on myönnetty.

Tor­nio­Ha­pa­ran­da – graafinen ohjeisto

Tornio ja Haaparanta profiloituvat yhdessä kaksoiskaupunkina, jolla on yhteinen tunnus ja graafinen profiili. Yhteinen tunnus heijastaa kaupunkien välistä suhdetta – yhteenkuuluvuutta, rajat ylittävää yhteistyötä sekä kaupunkeja yhdistävää jokea. Myös typografia viittaa Tornion ja Haaparannan läheiseen suhteeseen. Kaupunkien nimet kirjoitetaan yhteen sinisen eri sävyillä. TornioHaparanda-tunnusta käytetään kaupunkien välisen yhteistyön merkkinä.

TornioHaparanda-logo (RGB)
TornioHaparanda-logo (CMYK)