Yrittäjät

Tor­nio­Ha­pa­ran­da on kan­sain­vä­li­nen kak­sois­kau­pun­ki keskellä Barentsia – me autamme sinua ja yritystäsi hyö­dyn­tä­mään kahden maan mah­dol­li­suu­det.

Business Tornio kehittää Tornion elin­kei­noe­lä­mää, työl­li­syyt­tä ja matkailua

Business Tornio on kaupungin ja pk-yritysten kehittämisyhtiö, jonka tarkoituksena on alueen elinkeinoelämän kehittäminen ja monipuolistaminen, työllisyyden edistäminen sekä matkailupalvelujen tarjoaminen.

Käynnissä olevat tar­jous­kil­pai­lut

Käynnissä olevista tarjouskilpailuista ilmoitetaan Tarjouspalvelu-portaalissa. Kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista ilmoitetaan lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA-palvelussa.