Melu

Tältä sivulta löydät tietoa melun torjunnasta sekä maasto- ja ve­si­lii­ken­teen luvista.

Melulupa

Ympäristölautakunta myöntää ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat melua aiheuttaville toiminnoille, kuten kivenmurskaamoille ja ampumaradoille sekä käsittelee tilapäistä häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista toiminnoista tehdyt ilmoitukset. Valvontaa tehdään pääasiassa lupa- ja ilmoitusmenettelyjen yhteydessä sekä häiritsevästä melusta tehtyjen valitusten pohjalta.

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle riittävän ajoissa ennen häiriötä aiheuttavan toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. Mikäli tilapäistä melua aiheuttava toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, käsittelee meluilmoituksen Lapin ELY-keskus.

Sisämelu voi olla asumisterveysasia. Työpaikkojen meluasioita valvoo työsuojeluhallinto.

Maasto- ja ve­si­lii­ken­ne

Ympäristölautakunta käsittelee maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat maastossa tai vesialueella moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla alueella. Lupa tarvitaan myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja ympäristölle.