Tilat ja laitteet

Kirjasto tarjoaa käyttöösi erilaisia tiloja ja laitteita.

Etusivu » KULTTUURI JA VAPAA-AIKA » Kirjasto » Tilat ja laitteet

Tilat ja laitteet

Tornion kaupunginkirjasto toimii kolmessa kerroksessa.

Keskikerroksessa, joka on samalla sisääntulokerros, sijaitsevat lehtilukusali sekä lainaustoimisto. Yläkerroksessa ovat aikuisten kirjakokoelmat, Taidesali ja Tornio-kokoelma. Alakerrassa sijaitsevat lasten- ja nuortenosasto sekä musiikkiosasto.

Koko kirjastossa toimii audiosilmukka sekä langaton verkko.

Hissi, jolla pääsee liikkumaan kerroksesta toiseen, löytyy lainaustoimiston sivusta.

Leh­ti­lu­kusa­li

Lehtilukusali on avoinna pääkirjaston aukioloaikojen mukaisesti. Pääovista kuljetaan aina kirjaston ollessa auki.

Käytössä on myös omatoimilehtisali, johon kirjaudutaan kirjastokortilla ja siihen liitetyllä PIN-koodilla. Varauksia voi noutaa omatoimilehtisalista kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella.

Omatoimilehtisalin aukioloajat:

ma-to 7-10, 19-21
pe 7-10, 15-21
la ja su 7-21
aattoina 7-10, 15-21
juhlapyhinä 7-21

Omatoimilehtisaliin pääsee ulkoa vain sen aukioloaikoina.

Lehtilukusalissa on monipuolisten lehtikokoelmien lisäksi käytettävissä kaksi asiakastietokonetta, jolla on tulostusmahdollisuus sekä kopiokone. Asiakastietokoneella on käytettävissä myös ePress-tietokanta, josta kattava pääsy erilaisiin suomalaisiin sanomalehtiin.

Taidesali

Kirjaston kolmannessa kerroksessa sijaitseva Taidesali toimii näyttely- ja tapahtumatilana. Kirjailijavierailut, Novellikoukut ja vastaavat tapahtumat järjestetään tässä tilassa. Vaihtuvat näyttelyt pidetään myös pääsääntöisesti tässä tilassa. Taidesalin taideseinä on varattavissa. Taidesali on myös suosittu opiskelu- ja työskentelytila.

Musiik­kio­sas­ton esiin­ty­mis­la­va Stage

Kirjaston alakerran musiikkiosastolla sijaitsee esiintymislava, jolle mahtuu pieni yhtye soittamaan ja esiintymään. Erilaisten elävän musiikin tapahtumien lisäksi lavaa käytetään muun muassa satutuokioiden ja lasten kirjastovierailujen tapahtumapaikkana.

Kirjastossa käy­tet­tä­vis­sä olevat laitteet

 • kopiokone pää­kir­jas­ton leh­ti­sa­lis­sa, maksu 0,20 € / sivu (ei vä­ri­ko­pioin­tia, sivun koko A4 tai A3)
 • asia­kas­tie­to­ko­neet tu­los­tus­mah­dol­li­suu­del­la, maksu 0,20 € / sivu (ei vä­ri­tu­los­tus­ta)
 • skanneri Tornio-ko­koel­ma­huo­nees­sa
 • e-kirjojen lu­ku­lait­teet (lainattavia), iPad
 • langaton verk­ko­yh­teys
 • in­duk­tio­sil­muk­ka
 • suurentava lukulaite leh­ti­sa­lis­sa
 • lai­nausau­to­maa­tit lai­naus­toi­mis­tos­sa ja leh­ti­sa­lis­sa
 • pa­lau­tusau­to­maat­ti lai­naus­toi­mis­tos­sa (käy­tet­tä­vis­sä kirjaston au­kio­loai­koi­na) ja leh­ti­sa­lis­sa
 • ää­nen­tois­to­lait­teet
 • videotykit ylä- ja alakerrassa
 • di­gi­toin­ti­lai­te VHS-kasetilta DVD:lle (asiakas voi tuoda oman DVD:n tai ostaa sen kirjastosta 2 €:lla)
 • piano musiik­kio­sas­tol­la

Opiskelu ja työskentely

Tornion kaupunginkirjastossa ei ole erillistä, hiljaista lukusalia. Taidesalista sekä kolmannen kerroksen perältä löytyy työpisteitä, joissa on mahdollista keskittyä rauhalliseen työskentelyyn. Näillä työpisteillä ei ole tietokoneita, mutta langattoman verkon kautta on mahdollista käyttää Internetiä omalla laitteella.

Kirjaston kaikista kerroksissa sijaitsevat tietokoneet ovat vapaasti kaikkien asiakkaittemme käytettävissä. Kaikilla kirjaston asiakastietokoneilla ovat käytettävissä OpenOffice-toimisto-ohjelmat tekstinkäsittelyyn ja taulukkolaskentaan.

Tilat tapahtumien ja näyt­te­lyi­den jär­jes­tä­mi­seen

Taidesali, jossa suuri osa kirjaston tapahtumista järjestetään, on yhteydessä muuhun kirjastosaliin. Tämän vuoksi tilaa ei voi käyttää suljettujen, maksullisten tilaisuuksien järjestämiseen. Tila soveltuu erinomaisesti esimerkiksi erilaisten kirjanjulkistamistilaisuuksien ja avointen yleisöluentojen pitämiseen.

Musiikkiesityksiä on mahdollista järjestää niin Taidesalissa kuin alakerran musiikkiosastollakin.

Kirjastossamme on mahdollista järjestää erilaisia pienimuotoisia näyttelyitä. Saatavilla kolme lasivitriiniä. Taidesalin taideseinä on varattavissa näyttelyn järjestämiseen.

Teemme mielellämme yhteistyötä eri tahojen kanssa tapahtumien ja näyttelyiden järjestämisessä. Ole rohkeasti yhteydessä meihin, jos sinulla on idea tilaisuudesta tai näyttelystä jonka haluaisit toteuttaa!