Kiinteistösihteeri

Amanuenssi / Amanuens, Tornionlaakson museo – Tornedalens museum

Teknisen työn lehtori

Projektipäällikkö / Projektledare, Torne Valley Dipnet culture (Interreg Aurora)

Projektipäällikkö / Projektledare, Torne Valley Dipnet culture (Interreg Aurora)

Päätoiminen tuntiopettaja (erityisopetus)

Päätoiminen tuntiopettaja (ma, fy, ke)

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimi