Tietosuoja

Palvelujen käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan kannalta on tärkeää, että käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti ja lainsäädännön vaatimalla tavalla. EU:n tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kaupungin toiminnassa 25.5.2018 lukien.

Asetuksen mukaisesti

  • ohjeistamme käsittelemään henkilötietoja lainmukaisesti ja läpinäkyvästi
  • minimoimme kerättävien henkilötietojen määrää ja painotamme virheettömyyttä
  • ohjeistamme informoimaan avoimesti ja selkeästi

Yksityishenkilöillä (rekisteröidyillä) on asetuksen mukaisesti oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin. Kuntalainen voi halutessaan esimerkiksi kysyä, mitä tietoja hänestä löytyy kaupungin rekistereistä.

Pyyntö käyttää oikeutta tehdään tietosuojavastaavalle kaupungin kotisivuilta löytyvällä lomakkeella tai täyttämällä lomake tietosuojavastaavan luona.

Tietosuojaselosteet

Tornion kaupunki kerää henkilötietoja erilaisten viranomaistehtävien suorittamista varten. Tässä tietosuojaselosteet käytössämme olevista rekistereistä (päivittyy sitä mukaan, kun selosteet ovat valmiita julkaistavaksi):

Keskushallintopalvelujen rekisterit

Hyvinvointipalvelujen rekisterit

Sivistyspalvelujen rekisterit

Teknisten palvelujen rekisterit

Sivun alkuun