Avustukset

Tornion kaupunki myöntää vuosittain avustuksia esimerkiksi yhteisöille ja kylille sekä yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­toon.

Avustukset

Tornion kaupunki myöntää vuosittain avustuksia esimerkiksi yhteisöille ja kylille sekä yksityisteiden kunnossapitoon.

Yhteisöjen avustukset

Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Tornion kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelu­tuotantoa. Avustusmäärärahaa ohjataan tiettyihin kohteisiin, hankkeisiin, kampanjoihin ja projekteihin tai muuhun yhteiskunnallisesti tärkeäksi katsottavan toiminnan rahoittamiseen.

Lue lisää

Kylien avustukset

Avustusten tavoitteena on tukea ja vahvistaa maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, kylien elinvoimaisuutta sekä edistää Tornion kaupungin ja torniolaisten kylien välistä vuorovaikutusta. Kyläavus­tusta hakevan yhteisön tulee olla Tornion kylien neuvoston jäsen ja osallistua kylien neuvoston toimintaan.

Lue lisää

Yk­si­tyis­tei­den avustaminen

Tornion kaupunki avustaa yksityisteiden kunnossapitoa vuosittain. Hakemus on tehtävä joka vuodelta erikseen. Kuluvan vuoden avustuksen saamiseksi yksityistien asukkaiden on toimitettava hakemus määräaikaan mennessä.

Lue lisää

Asumisen tuen eri muodot

Asumiseen ja sen tukemiseen on eri muotoja eri viranomaisilla. Esimerkiksi asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää korjausavustuksia iäkkään ja vammaisen henkilön asunnon korjaamiseen. Avustusta voi saada myös liikkumisesteen poistamiseen hissin rakentamiseen hissittömään kerrostaloon.

Lue lisää