Tornion Vesi Oy

Vesi on elämän kantava voima.

Tornion Vesi Oy:n tehtävänä on toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vesijohtovettä kohtuullisella hinnalla sekä huolehtia jätevesien johtamisesta ja käsittelystä vesiensuojelun vaatimukset ja kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen.

Käyttövesiverkoston toiminta-alue
Jätevesiverkoston toiminta-alue
Hulevesiverkoston toiminta-alue

Kulutus-Web

Kulutus-Webissä asiakas voi syöttää vedenkulutuslukemansa Tornion Vesi Oy:n järjestelmään. Lomaketta varten asiakas tarvitsee vesilaskusta kulutuspaikan numeron sekä mittarinumeron. Tiedot löydät laskun selitesarakkeesta. Lomakkeen kautta voi myös lähettää palautetta vesi- ja viemärilaitokselle.

Kulutus-Webissä tehdään myös liittymishakemus Tornion Vesi Oy:n verkostoon.

Kulutus-Web

Tornion Vesi Oy vaihtaa etä­luet­ta­via ve­si­mit­ta­rei­ta Luotomäen alueella.

Vaihdettavia mittareita on noin 400 kpl ja vaihtotyön suorittaa VMH Kalibro Oy. Mittareiden vaihto koskee ainoastaan kiinteistön päämittaria eikä huoneistojen alamittareita.

Mittarinvaihdot tehdään 8. – 26.1.2024 välisenä aikana. Töitä tehdään arkisin alkaen klo 8. Mittarin vaihtotyöhön kuluu aikaa noin 30 minuuttia. Normaalista vaihtotyöstä ei aiheudu asiakkaalle kustannuksia. VMH Kalibro Oy:n vesimittarin vaihtajalla on kuvallinen henkilökortti ja huoltoauton kyljessä Kalibro-logo.

Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen kohdan 10 mukaan yhtiön edustajalla on oikeus päästä kiinteistölle mittaria vaihtamaan. Asiakkaita pyydetään järjestämään mittarinvaihtajalle esteetön pääsy vesimittarin luokse. Mikäli vesimittari on sijoitettu kiintokalusteisiin, tulee mahdolliset suojalevyt tai kaapiston ovet irrottaa etukäteen vaihtotyön mahdollistamiseksi.

Omakotitalossa mittari sijaitsee yleensä rakennuksen sisällä, jonne asentajan täytyy päästä sitä vaihtamaan. Voitte etukäteen itse varata teille sopivimman vesimittarin vaihtoajan suoraan internetistä osoitteessa:

nettiaika.fi/Kalibro

Kalibron asentajat kiertävät alueella ja jos asukasta ei tavoiteta, jättää asentaja postilaatikkoon yhteydenottopyynnön asennusajan varaamiseksi. Pyydämme asiakkailta joustavuutta, jotta asennustyö päästään tekemään sovitussa aikataulussa. Vesihuollon yleiset toimitusehdot edellyttävät, että kiinteistön omistaja tai haltija pitää kiinteistön vesihuoltolaitteiston sellaisessa kunnossa, että vesimittarin vaihto on mahdollista suorittaa ongelmitta. Vesimittarille tuleva putkisto, mittariventtiili ja mittarilta lähtevä putkisto on kiinteistön omistajan omaisuutta ja hänen ylläpitovastuullaan. Jos mittarinvaihdon yhteydessä kiinteistön vesihuoltolaitteistossa ilmenee ongelmia, ne ovat kiinteistön omistajan kustannuksella korjattava.

Vesivahinkoriskin välttämiseksi kannattaa kiinteistön haltijan varmistaa, ettei mittarinvaihdon yhteydessä eikä sen jälkeen kiinteistön vesihuoltolaitteissa ilmene vuotoa. Pyydämme teitä tarkkailemaan mittaria ja siihen liittyvää putkistoa vaihdon jälkeen. Jos huomaatte vuotoa tai vesitippoja, ottakaa välittömästi yhteyttä mittarin vaihtaneeseen asentajaan tai vesilaitoksen vikailmoitukseen.

Tornion Vesi Oy pahoittelee mittarinvaihdosta mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Tornion Vesi Oy,

Toimitusjohtaja Juha Ylioinas puh. 040 030 4294

Verkostotyönjohtaja Jukka Juuso puh. 040 542 0855

VMH Kalibro Oy,

Vaihtotyön työnjohtaja Kari Soini puh. 040 725 2650

Ajanvaraus ma-pe klo 8-15.00, puh. 040 674 5181

www.nettiaika.fi/kalibro