Tornion Vesi Oy

Tornion Vesi Oy:n tehtävänä on toimittaa asiakkailleen riittävällä paineella hyvälaatuista vesijohtovettä sekä huolehtia jätevesien johtamisesta ja käsittelystä vesiensuojelun vaatimukset ja kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen.

Käyttövesiverkoston toiminta-alue

Jätevesiverkoston toiminta-alue

Hulevesiverkoston toiminta-alue

Häiriö veden laadussa

Putkirikosta johtuen on Luotomäki-Kalliopudas alueella mahdollisesti veden laadussa värjäymää. Vesi ei ole terveydelle vaarallista, mutta siinä voi olla makuhaittoja. Kehotamme juoksuttamaan vettä, jotta se kirkastuu.

Sivun alkuun