Kaupungin yhteistyöelimet

Torniossa toimii useita asioiden valmistelua ja päätöksentekoa tukevia yhteistyöelimiä. Nuorisoneuvoston, ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Tornion nuorisoneuvosto

Tornion nuorisoneuvosto on asiantuntija nuoria koskevassa päätöksenteossa. Nuorisoneuvosto on tarkoitettu 13–25 -vuotiaille torniolaisille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamaan oman kaupungin nuorten asioihin. Nuorisoneuvosto toimii aktiivisesti ja kokouksia pidetään vähintään kerran kuussa. Nuorisoneuvosto on myös mukana erilaisissa tapahtumissa ja foorumeissa.

Tornion ikäihmisten neuvosto

Tornion ikäihmisten neuvosto on yhteistyöelin, jonka tehtävänä on välittää ikäihmisten mielipiteitä kunnan päätöksentekoon ja toimintaan. Ikäihmisten neuvostoon kuuluu edustajia eläkeläis-, vanhus- ja veteraanijärjestöistä, kaupunginhallituksesta sekä teknisten palvelujen lautakunnasta ja sosiaali- ja terveyslautakunnasta.

Tornion vammaisneuvosto

Tornion vammaisneuvosto on kaupunginhallituksen asettama päättäjien, viranomaisten ja vammaisten kuntalaisten yhteistyöelin, joka toimii vammaisten edunvalvojana, seuraa palvelujen kehittämistä ja päätöksentekoa vammaisten kuntalaisten arjen näkökulmasta sekä tekee aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisuuteen liittyvissä asioissa.

Sivun alkuun