Esi­ne­ko­koel­ma

Käsityötä, teol­li­suut­ta, kau­pun­ki­kult­tuu­ria ja rajakauppaa

Esi­ne­ko­koel­ma

Tornionlaakson museon esinekokoelman vanhin ydin koostuu Peräpohjolaan ja Lappiin liittyvästä esineistöstä. Kokoelman erityispiirteenä ovat Tornion kaupungin vanhimpien vaiheiden kaupunkikulttuuri ja käsityöläisten työvälineet sekä lapinhopea.

1980-luvulta alkaen kokoelman kartuttamisessa on keskitytty esineistöön, joka liittyy rajaseudun kotiin ja kulutustottumuksiin molemmin puolin valtakunnanrajaa. Kokoelmaa kartutetaan myös alueen teollisuushistorian ja kaupan esineistöllä. Kokoelma karttuu pääasiassa lahjoituksin.

Museo on jäsenenä ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKOssa. Tornio kuuluu pooli 2:en, jonka tallennusalue on Yksilö, yhteisö ja julkinen elämä.

Esinehuoltoa